Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2003

29. říjen 2003
 

 
 

Pozvánka

na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2003

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

 

ve středu 29. 10. 2003 v 9:00 v zasedací místnosti hejtmana kraje A 3.15,

Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

1.         Zahájení (František Dohnal, hejtman kraje)

2.         Plnění usnesení z posledního jednání BRK (Ing. Jan Murárik)

3.         Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje (Pavel Maslák)

4.         Stav zpracování Havarijního plánu kraje, Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany

            Krizového plánu kraje (pplk. Drahoslav Ryba) 

5.         Zpráva o průběhu policejní bezpečnostní akce „Kryštof“ (plk. Mgr. Roman Heinz)           

6.         Realizace koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení v kraji Vysočina v roce 2003

            (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

7.         Zdravotnická krajská radiosíť (MUDr. Jan Sedlák)

8.         Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

            (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

9.         Informace z kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení na obcích s rozšířenou

            působností (Ing. Jan Murárik) 

 

Vaší případnou neúčast prosím sdělte tajemníkovi BRK na tel. číslo 564 602 131,

mob. 777 750 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

Se zdvořilým pozdravem

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.10.2003 / 22.10.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze