Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
 

Návrh programu jednání VVVZ na II. pol. roku 2003

 

1. Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně

2. Jednání výboru se řídí jednacím řádem výborů

 

Jednání výborů se mimo členy zúčastňují pravidelně přizvaní zástupci odboru školství.

 

Jednání výboru se pravidelně zabývá:

  • Aktuální informací z oblasti školství
  • Informací o změnách legislativy

 

Průběžně během roku výbor:

  • Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními
  • Vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

 

Výbor v II. pololetí roku 2003 se bude pravidelně zabývat připravovanými změnami v síti škol.

 

Zástupci výboru se budou podle možností zúčastňovat společně se zástupci OŠMS jednání o konkrétních změnách v síti škol.

 

Do programu jednání v jednotlivých měsících budou zařazeny dále tyto body:

Září

-         Aktualizace PRK

-         Organizační zajištění školního roku 2003/2004

 

Říjen

-         Projednání změn v síti škol pro školní rok 2003/2004

-         Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení

 

Listopad

-         Příprava grantových programů pro rok 2004

-         Rozpočet škol a školských zařízení na rok 2004

 

Prosinec

-         Návrh programu jednání na rok 2004

-         Uplatnění absolventů na trhu práce

-         Společné jednání s RRLZ

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.9.2003 / 26.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze