Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z jednání expertní skupiny

Zkrácený zápis z jednání expertní skupiny informatiků ze dne 20. června 2001 na Ministerstvu vnitra.
 

 
 

Zkrácený zápis

z jednání expertní skupiny informatiků

ze dne 20. června 2001 na Ministerstvu vnitra

 

Přitomni: dle prezenční listiny

 

            Jednání zahájil náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký, seznámil přítomné s hlavními závěry pana ministra Mgr. Grosse v této věci:

-          odvolání pana ředitele Ing. Herzána k 12.6.2001,

-          svolání zvláštní komise k problematice formulace zadání – koná se právě nyní,

-          upravit zadání – bude předmětem dnešního jednání,

-          zvětšit počet oslovených firem (minimálně 5),

- bude dohodnuto dnes,

-          odsouhlasit závěry komise s hejtmany.

 

Pan náměstek se omluvil za nedostatky některých předchozích kroků resortu v otázce vybavenosti krajských úřadů informační a komunikační technikou a představil členům expertní skupiny Ing. Holendu, nyní pověřeného řízením odboru informatizace veřejné správy. V následné diskusi (bude rozvedeno v podrobném zápisu) byly ujasněny některé obecné otázky a byly zevrubně projednány podmínky „Výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce“.

Konkrétní závěry:

1)       Jednomyslně  byl všemi přítomnými odsouhlasen seznam osmi firem, které budou s nabídkou osloveny: Gordic, IBM, ICZ, Infiniti, KPNQuest, Logica, HP, PVT.

2)       Jednomyslně odsouhlasený text výzvy je nedílnou přílohou tohoto zápisu
(p. Pavlinec).

3)       Dle přímého telefonátu Ing. Dohnalovi z jednání se hejtmani shodli, že pravomoci a odpovědnosti ve věci informatizace krajů přenášejí na informatiky. Pokud bude na MV včas doručen písemný doklad o takovém rozhodnutí hejtmanů, bude možno v harmonogramu přiměřeně zkrátit příslušné termíny pro projednání s hejtmany. Otázku možného zkrácení příslušných lhůt v rámci Ministerstva vnitra projedná v pátek 22. června 2001 pan náměstek Postránecký s panem ministrem Grossem. Poté bude harmonogram upraven a rozeslán na kraje do 25.6.2001. V tomto duchu bude novelizován i harmonogram, který Ministerstvo vnitra předalo ředitelům krajských úřadů.

4)       Způsob vyhlášení první zakázky je ponechán Ministerstvu vnitra (druhá zakázka se musí řídit usnesením vlády č. 398 z 25.4.2000, tedy § 49 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

5)       Striktní požadavek na uplatnění výstupů předchozích pilotních projektů Ministerstva vnitra v navrženém řešení byl vypuštěn z „Výzvy“ a bude předmětem Zadávací dokumentace, aby byl prostor pro vyjednávání zástupce Ministerstva vnitra s příslušnými firmami v otázkách autorských práv.

 

Tento zkrácený zápis byl přečten, odsouhlasen všemi účastníky (kteří zůstali do 15.40 h) a jimi podepsán.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2001 / 21.6.2001
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies