Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Tiskoviny Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina

Ze dne 11. 8. 2003 o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003.
 

 
 

V Jihlavě 11. srpna 2003

KUJIP003M5DP

 

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana kraje Vysočina

ze dne 11. 8. 2003

o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha

podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003

 

 

 

Čl. 1

 

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), vyhlašuji na území kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha.  

 

Čl. 2

 

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

a)      spalování hořlavých látek na volném prostranství,

b)      rozdělávání ohňů ve volné přírodě,

c)      jízda parních lokomotiv.

 

Čl. 3

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.

 

 

                                                                                  Ing. František Dohnal v. r.

                                                                                     hejtman kraje Vysočina

 

 

Vyvěšeno: 11. 8. 2003

 

 

 

Sejmuto:

                                                                                 

 
Zodpovídá: Marie Jakoubková
Vytvořeno / změněno: 11.8.2003 / 11.9.2003 | Úřední deska od-do: 11.8.2003-27.8.2003
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze