Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2003

Schválen usnesením číslo 097/03/2003/ZK dne 17. června 2003.
 

 
 

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva kraje Vysočina

ze dne 18. 2. 2003

 

Článek 1

 

(1)         Článek 8 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2003 se ruší.

 

Článek 2

 

(2)         Článek 8 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2003 (dále jen „jednací řád“) zní nově takto: „Předkladatel návrhu na usnesení nebo určená osoba nebo předsedající předloží před hlasováním znění usnesení tak, aby výklad nepřipouštěl pochybnosti.“

 

(3)         Ostatní ustanovení jednacího řádu tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

 

Článek 3

 

(1)               Tento dodatek č. 1 k jednacímu řádu byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. června 2003 a schválen usnesení číslo 097/03/2003/ZK.

 

(2)               Tento dodatek k jednacímu řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.

 

V Jihlavě dne 17. června 2003

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.7.2003 / 18.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze