Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

10. březen 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

konaného dne 10. 3. 2003

 

Přítomno:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák – předseda kontrolního výboru;

-          Mgr. Miroslav Báňa – člen kontrolního výboru;

-          Jan Koten – člen kontrolního výboru;

-          RSDr. Karel Tvrdý – člen kontrolního výboru;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla – člen kontrolního výboru;

-          Ing. Jaromír Černý – člen kontrolního výboru;

-          Ing. Vladislav Nechvátal – člen kontrolního výboru;

-          JUDr. Simeona Zikmundová – ředitelka KrÚ;

-          Ing. Miroslav Březina – zástupce ředitelky KrÚ;

-          Ing. Eva Janoušková – vedoucí útvaru interního auditu;

-          Eva Rydvalová – tajemnice výboru.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Interní audit na krajském úřadě;

4.      Kontrola veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí – rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – výběr zhotovitele stavby“ – dokončení a zápis;

5.      Kontrola postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy;

6.      Kontrola veřejné zakázky – výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje;

7.      Plán činnosti na rok 2003;

8.      Různé;

 

Usnesení 006/03/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby ke smlouvám které nepodepisuje osoba oprávněná dle obchodního rejstříku za společnost podepisovat, byl přiložen dokument, který tuto osobu k podpisu opravňuje.

 

Usnesení 007/03/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením zápisu z kontroly veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí – rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – výběr zhotovitele stavby“ na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení 008/03/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2003 a

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením tohoto plánu na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.7.2003 / 16.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze