Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Rozděleno 8 miliónů korun. Pomohou s rozvojem 57 firem na Vysočině

Fond Vysočiny
Rada Kraje Vysočina tento týden rozhodla o poskytnutí dotace na rozvoj firmám v celkové výši 8,1 miliónu korun. Ty budou odeslány 57 žadatelům, kteří využili dotační program Rozvoj podnikatelů 2022 vyhlášený v rámci krajského Fondu Vysočina. „Příjemci jsou ve všech případech podnikatelé s max. 50 zaměstnanci, dotován je nákup nových strojů a strojního zařízení nebo technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákup použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Maximální krajská podpora jednoho schváleného projektu je 150 tisíc korun,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
 

 
 

Zájem o krajskou finanční podporu dokládá fakt, že v rámci výzvy bylo doručeno 101 žádostí s celkovým finančním požadavkem 13 833 955 korun. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Navrhováno k podpoře bylo 56 žádostí v plné výši a jedna ve zkrácené výši až do vyčerpání celé finanční alokace.

 

Vedení Kraje Vysočina po roční pauze, kdy program v roce 2021 vyhlášen nebyl, očekával velký zájem podnikatelů o tento typ podpory, což se potvrdilo i když byl program otevřen jen pro vybrané oblasti kraje pro tzv. HSOU –územní obvody obcí s rozšířenou působností se slabším hospodářským výkonem a zhoršenými podmínkami pro podnikatelské aktivity. Očekávání se naplnilo. V roce 2020 se vedení kraje rozhodlo v rámci zmírňování dopadů pandemie Covid-19 na podnikatelský sektor podpořit všechny podané žádosti (celkem 180 žádostí), administrativně vyhovující podmínkám programu, konečná alokace programu tak nakonec činila více než 23 miliónů korun (původně 10 mil. Kč).

 

Dle podaných žádostí bude letos s 8 milionovou podporou kraje pořízeno strojů a zařízení v celkové hodnotě 25,7 miliónů korun.

 

Podle informací Hany Hajnové kraj zařadil tento program do portfolia programů Fondu Vysočiny i na příští rok, alokace zůstane 8,1 miliónů korun, s jeho vyhlášením se počítá v září 2023. Zaměření na územní obvody obcí s rozšířenou působností se slabším hospodářským výkonem a zhoršenými podmínkami pro podnikatelské aktivity zůstává.

 

  • Více informací Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.11.2022 / 25.11.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies