Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

NSA vyhlásila výzvu Standardizovaná infrastruktura. Kraj je opět připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko

Národní sportovní agentura vyhlásila kromě výzev Regiony SK/TJ 2022 a Regiony ÚSC 2022 také nově výzvu Standardizovaná infrastruktura, u které příjem žádostí končí dne 31. 10. 2022 ve 12:00. Kraj Vysočina je také v rámci této výzvy připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká finanční závazek kraje vůči žadateli.
 

 
 

Níže je přiložen vzor formuláře žádosti o stanovisko, po jehož vyplnění jej obce a sportovní organizace mohou zasílat do 24. října na e-mail benes.z@kr-vysocina.cz (formulář v takovém případě musí obsahovat elektronický podpis), případně poštou na adresu Kraje Vysočina či prostřednictvím datové schránky.


Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava


Více i formací k výzvám: agenturasport.cz/dotace-investicni


  • Více informací Zdeněk Beneš, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 940, mobil: 724 650 173
    e-mail: benes.z@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2022 / 3.10.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies