Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

NSA vyhlásila dotační výzvy pro sportovní organizace a obce. Kraj je připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko

Národní sportovní agentura vyhlásila dvě dotační výzvy pro sportovní organizace a obce (Regiony SK/TJ 2022 a Regiony ÚSC 2022), přičemž k ukončení příjmu žádostí do obou výzev dojde 16. října v 12.00 hod. Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká finanční závazek kraje vůči žadateli.
 

 
 

Níže je přiložen vzor formuláře žádosti o stanovisko, po jehož vyplnění jej obce a sportovní organizace mohou zasílat do 10. října na e-mail benes.z@kr-vysocina.cz (formulář v takovém případě musí obsahovat elektronický podpis), případně poštou na adresu Kraje Vysočina či prostřednictvím datové schránky.

 

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava


Více i formací k výzvám: agenturasport.cz/dotace-investicni


  • Více informací Zdeněk Beneš, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 940, mobil: 724 650 173
    e-mail: benes.z@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.9.2022 / 30.9.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies