Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Co je předpokladem rozvoje inovačního prostředí kraje?

Co je předpokladem rozvoje inovačního prostředí kraje?
V závěru minulého týdne proběhla v areálu Modety Jihlava akce s názvem Otevřené dílny, jejímž cílem bylo představit možnosti a přístupy podpory technického vzdělávání, kutilství, inovací a kreativity. Akce proběhla v rámci třídenního festivalu KutilFest. Jako součást programu proběhla diskuze k potřebě rozvoje inovační infrastruktury v kraji. Zástupci veřejného, vědecko-výzkumného a firemního sektoru i veřejnosti se shodli na tom, že pro další rozvoj inovačního prostředí kraje je nutné zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil a zajistit nabídku podpory pro nově příchozí do území.
 

 
 

„Inovační potenciál Vysočiny se skrývá ve firmách, pro jejichž další rozvoj je zásadní dostatek vysoce kvalifikované pracovní síly, především v technických a IT oborech. Pro zvýšení počtu odborníků v regionu musí partneři společně usilovat o návrat vysokoškolských absolventů a skrze nabídku zajímavých pracovních míst, veřejných služeb, možnosti bydlení a volnočasových aktivit zatraktivnit Vysočinu i pro další vzdělané a kreativní lidi,“ shrnuje výstupy společné diskuze Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. 


„Z pohledu cílení podpory je nutné si uvědomit, že není vhodné tříštit zdroje do velkého množství oblastí, ale zaměřit se na oblasti s vysokou inovační aktivitou a potenciálem dalšího růstu, na tzv. domény specializace, definované krajskou RIS3 strategií, které tvoří pevný základ budoucího rozvoje. Společně bychom měli v regionu vybudovat a vzdělávat tým lidí, který bude podporovat další rozvoj v těchto doménách specializace, ale bude zároveň schopen sbírat a vyhodnocovat inovativní podněty z území a vhodně je propojovat na existující infrastrukturu a excelenci v území, případně jim zprostředkovat podporu v regionech s vhodnější specializací,“ doplňuje Hana Hajnová.


Diskuzi k rozvoji inovační infrastruktury kraje předcházelo představení konceptu otevřených dílen, jako jednoho z prvků inovační infrastruktury podporující rozvoj kreativity a inovativnosti jak u žáků a studentů, tak u široké veřejnosti. Účastníci pak měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet si nejmodernější vybavení mobilní otevřené dílny tzv. mobilního FABLABu, který pro tento den zajistil Kraj Vysočina. Součástí programu byla také přehlídka výrobků firem nejen z Vysočiny, které se aktivně věnují udržitelným inovacím, eco designu nebo cirkulární ekonomice, ale například i přehlídka tematických maturitních prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín.


modeta

modeta

 

modeta

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2022 / 19.9.2022

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies