Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Od 1. srpna začíná příjem žádostí o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti

V pondělí 1. srpna od 8.00 přijímá Kraj Vysočina žádosti o dotace na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, za nové ekologické zdroje vytápění. Příjemcem podpory mohou být majitelé rodinných domů a bytů nebo majitelé trvale obývaných rekreačních staveb, kteří však splňují podmínku nízkopříjmové domácnosti. V rámci této výzvy rozdělí Kraj Vysočina 119 milionů korun, žádosti lze podávat od 1. do 31. srpna 2022 pouze v elektronické podobě – prostřednictvím datové schránky, s elektronickým podpisem nebo ve formě konvertované žádosti.
 

 
 

Kotlíkové dotace budou vypláceny ve výši 95 % způsobilých výdajů, s limitem maximálně 130 tisíc korun v případě kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, nebo kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. V případě výměny kotle za tepelné čerpadlo činí maximální dotace 180 tisíc korun. U plynového kondenzačního kotle, na který je možné získat dotaci až 100 000 Kč, musí být splněna podmínka, že kotel byl nainstalován nebo alespoň závazně objednán do 30. 4. 2022. O dotaci mohou žádat pouze domácnosti, které splní podmínku nízkopříjmovosti, tzn. roční čistý příjem všech členů domácnosti v roce 2020 nebyl v průměru vyšší než 170 900 Kč. Příjmy však nemusí prokazovat domácnost, kde všichni členové pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, pokud je žadatel nezletilý nebo student denního studia do 26 let, případně žadatel pobíral od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

 logo SFZP

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.7.2022 / 27.7.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies