Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Popularizace zemědělství pro žáky základních škol

Zemědělský výlet
„Kraj Vysočina v roce 2022 opět mohl po dvouleté pauze z důvodu koronavirových opatření připravit čtvrtý ročník soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěž byla určena pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol a víceletých gymnázií a jejím cílem bylo prověřit znalosti žáků z oblasti zemědělství a lesnictví formou soutěžních otázek. V rámci doprovodného programu si děti vyzkoušely zábavnou formou na různých stanovištích určit zemědělské plodiny, běžné luční rostliny, historické zemědělské nářadí nebo různé druhy vajíček. Dále si mohly zkusit ruční dojení i lesní pedagogiku,“ informoval radní Kraje Vysočina Pavel Hájek, zodpovědný za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
 

 
 

Dvacet nejúspěšnějších žákyň a žáků základních škol absolvovalo dvoudenní naučně poznávací výlet ve dnech 10. – 11. června 2022. První den zástupci lesního majetku Klášter Želiv s.r.o. ukázali dětem lesní techniku. Děti si vyzkoušely sázení stromků a stahování klestu v rámci přípravy paseky k obnově lesa. Dozvěděly se příčiny kůrovcové kalamity, a jakým způsobem se zalesňování novými stromky provádí. Během odpoledního programu si prohlédly soukromé zemědělské hospodářství rodiny Mošnových ve Vystrkově, kde viděly dojícího robota a seznámily se s fungováním farmového hospodářství včetně prodeje čerstvého mléka z prodejního automatu. Čerstvé mléko s nimi ochutnal i radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek a poslanec parlamentu ČR a člen zemědělského výboru Lukáš Vlček. Ti s majitelkou farmy řešili aktuální problémy českého zemědělství.

 

Dále si děti prohlédly Školní statek v Humpolci s kravínem, drobnochovem drůbeže, konírny a svezly se na koních a v elektrické tříkolce, kterou sestavili studenti České zemědělské akademie v Humpolci. Na závěr dne jim sokolník František Kunc ukázal káně Harrisovo, sýčka, poštolku a sovu pálenou a děti se dozvěděly spoustu informací o chovu těchto sovovitých ptáků. Večer byl zakončen opékáním buřtů a prohlídkou jezdeckého závodiště Zlaté podkovy.

Sobotní den začínal představením Zemědělského obchodního družstva Hořice, kde děti viděly všechny kategorie skotu a veškerou zemědělskou techniku řízenou GPS, kterou si mohly osahat a podrobně prohlédnout v kabinách. Následovala prohlídka včelařského skanzenu v Humpolci a komentovaná prohlídka muzea Dr. Aleše Hrdličky. Závěr sobotního poznávacího výletu patřil prohlídce nové vyhlídkové věže a návštěvnického centra pivovaru Bernard v Humpolci.

 

„Všechny děti byly plné zážitků a jsem rád, že jsem viděl nadšení v jejich očích a opravdový zájem o zemědělství. Kraj Vysočina tím nenásilnou formou představil současnou tvář moderní zemědělské a lesnické výroby na Vysočině a zároveň studijní možnosti v jediném Centru odborného zemědělského vzdělávání na Vysočině, a to ve Školním statku v Humpolci,“ dodává radní Pavel Hájek.

 

Zemědělský výlet

Zemědělský výletZemědělský výlet
  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2022 / 23.6.2022

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies