Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Environmentální vysvědčení pro Kraj Vysočina

Kolektivní systém Elektrowin zaslal Kraji Vysočina osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí. V roce 2021 bylo na území kraje odevzdáno ke zpětnému odběru a následně zrecyklováno téměř 2,6 miliónu kg elektrozařízení. Z tohoto množství bylo „vytěženo“ a do výroby se vrátilo více než 1,5 miliónu kg železa, 52 tisíc kg mědi a 65 tisíc kg hliníku. Recyklací došlo ke snížení produkce skleníkových plynů o téměř 30 994 tun CO2, úspoře 15,6 miliónu kWh elektrické energie a úspoře těžby 1,5 miliónu litrů ropy.
 

 
 

„Spolupráce kraje s ELEKTROWINem je od roku 2010 zaměřená především na vzdělávací a osvětové aktivity pro obce, obyvatele, školy, a další organizace. Zpětný odběr elektrospotřebičů je realizován v režimu předcházení vzniku odpadů a tak koresponduje s aktivitami kraje při naplňování krajského Plánu odpadového hospodářství,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

 

Děkujeme všem obcím, organizacím a občanům, že předchází vzniku odpadů a zodpovědně odkládají vysloužilá elektrozařízení na místa k tomu určená. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

 

Přehled TOP 10 škol Kraje Vysočina zapojených do vzdělávacího programu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ za školní rok 2021/2022. Více o programu a úkolech se dozvíte na stránce projektu www.recyklohrani.cz.

Pořadí

Název školy

Body

1

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

4595

2

Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace Puklice 167

2650

3

Základní škola a Mateřská škola Kostelec

2624

4

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

2353

5

Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903

2272

6

Základní škola Okříšky

2104

7

Základní škola a Mateřská škola Hodice

2035

8

Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou

2025

9

Základní škola a mateřská škola Bohdalov

2020

10

ZŠ a MŠ Šebkovice

1950

 

  • Eva Navrátilová,odbor životního prostředí a zemědělství KÚ
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2022 / 22.6.2022

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies