Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina vybral dodavatele pro dopravní obslužnost Vysočiny. Uzavřít smlouvy s dopravci však zatím nemůže

Kraj Vysočina vybral dodavatele pro dopravní obslužnost Vysočiny. Uzavřít smlouvy s dopravci však zatím nemůže
Kraj Vysočina rozhodl o výběru dopravců, kteří by měli zajišťovat autobusovou dopravu v regionu po dobu následujících 10 let. Správnost postupu kraje, coby zadavatele této veřejné zakázky, už ve dvou stupních potvrdil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Nové smlouvy s dodavateli ale prozatím Vysočina uzavřít nemůže. Důvodem jsou námitky některých dopravců, které musí kraj dle zákona vypořádat, a vydaná předběžná opatření. O ta požádaly Krajský soud v Brně společnosti, které se do výběrového řízení vůbec nepřihlásily, přesto jeho průběh zpochybňují.
 

 
 

Další osud zakázky je nyní kromě jiného i v rozhodovací pravomoci Krajského soudu v Brně. Absurdní je fakt, že návrhy podané k tomuto soudu se nevztahují na rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky, ale k jejímu zadání, jehož správnost potvrdil opakovaně už UOHS.

 

Můžeme jen spekulovat, proč společnosti, které se do zakázky nepřihlásily, zpochybňují rozhodnutí ÚOHS, který dlouhé měsíce řešil námitky zájemců o zakázku a opakovaně potvrdil správnost postupu kraje.

Pro Kraj Vysočina je situace nepřehledná i z důvodu, že v případě tří různých podání k vydání předběžného opatření rozhodoval nebo postupoval stejný soud třikrát rozdílně – byť se jednalo obsahově o téměř totožnou argumentaci. V jednom případě soud kraj ani nevyzval, aby se k podání vyjádřil a rozhodl rovnou o vydání předběžného opatření, v jednom případě Kraj Vysočina mohl poskytnout svá vyjádření a ve třetím případě soud návrh na vydání předběžného opatření okamžitě zamítl.

 

Poznámka:

Kraj Vysočina věří, že soud bude vnímat naléhavost situace a podaří se mu rozhodnout v blízké době. Uzavření nových smluv totiž bude znamenat pro kraj nižší náklady, které platí dopravcům za ztrátovost. V opačném případě se kraj obává, že může být ohrožena dostupnost kvalitní veřejné služby pro občany. Hrozí totiž, že úspěšní dodavatelé nebudou ochotni čekat na výsledek dlouhých soudních sporů a několikaletá práce na zajištění kvalitních služeb pro občany kraje bude nevratně zmařena.

Kraj Vysočina doufá, že soud narovná disproporci ve svém rozhodování a bude postupovat předvídatelně (v obdobných případech obdobně). S přihlédnutím k zaslaným argumentům a vysvětlením poskytnutým Krajem Vysočina shledá nedůvodnost svého rozdílného přístupu a zruší předběžná opatření, což umožní Kraji Vysočina obratem učinit kroky vedoucí k nasazení dopravců dle otevřeného výběrového řízení. Přesně tak, jak je upraveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.6.2022 / 20.6.2022

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies