Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina chce i nadále spolupracovat na novele stavebního zákona

Novela stavebního zákona připravovaná ministerstvem pro místní rozvoj by měla být schválena už během letošního roku. Zachová 371 stavebních úřadů oproti původnímu návrhu ANO, který měl většinu úřadů zrušit a ponechat jen krajské. Kraj Vysočina k této novele odeslal začátkem května své připomínky. Ty zásadní se týkají požadavku na zachování působnosti stavebního úřadu i u všech obcí s pověřeným obecním úřadem. „Hledáme řešení, aby obce stejné úrovně měly stejné postavení v rozsahu působnosti. Další připomínky ze strany Vysočiny se týkají technických procesů především v problematice vydávání závazného stanoviska v procesu EIA,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Novela ponechává Specializovaný a odvolací stavební úřad (SOSÚ) pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby, který bude rozhodovat o takzvaných vyhrazených stavbách, tedy o velkých infrastrukturních projektech, dálnicích, elektrárnách atd.
 

 
 

Nový stavební zákon má nabýt postupné účinnosti od druhé poloviny roku 2023. S jeho podobou není možné z úrovně krajské samosprávy souhlasit. „Proto jsme se vůči novému stavebnímu zákonu kategoricky vymezili na jednání krajské rady v říjnu minulého roku. Aktuálně připravenou novelu, která má tento zákon opravit, vítám. Vrací totiž smíšený model výkonu veřejné správy, který jsme společně s obcemi prosazovali,“ uvedla Hana Hajnová s tím, že znění současného stavebního zákona opravdu ruší většinu stavebních úřadů v regionu, což popírá maximální snahu o decentralizaci státní agendy a vzdaluje službu pro běžného občana.

 

„Pozměňovací návrh povede k tomu, že většina stavebních úřadů bude zachráněna. Celý proces jde nyní opačně – od návrhu minulé vlády, aby většina úřadů zanikla a byl tady generální úřad a úřady na obcích s rozšířenou působností a to ještě ne na všech, se dostáváme k tomu, že jdeme zpět k decentralizaci. Hledá se řešení v pozměňovacím návrhu, kterým bude současný návrh zákona upraven ve prospěch existence dalších stavebních úřadů. Finální podobu návrhu v tuto chvíli ještě neznáme,“ uvedl v rámci diskuze krajského zastupitelstva předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil.

 

Cílem návrhu novely nového stavebního zákona je, aby nová institucionální podoba reagovala na skutečný výkon stávajících stavebních úřadů a ustanovila stavební úřad tam, kde bude k dispozici dostatek kvalifikovaných úředníků na straně jedné a bude zajištěna digitalizace, která je pak nezbytným předpokladem pro rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. „Novela byla diskutována se samosprávami obcí, na jednáních s nimi byl kladen velký důraz na digitalizaci, která by měla eliminovat případné problémy vzdálenosti a která by měla zrychlit nejen celé řízení, ale být také více vstřícná k občanům. To bylo všemi účastníky vnímáno velmi pozitivně a já věřím, že tak bude i naplněno,“ doplňuje Hana Hajnová.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.5.2022 / 13.5.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies