Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Poznávací cesta "Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině" - 1. 6. 2022, od 10:30 hod., Jihlava

aaa
Význam Průmyslu 4.0 a digitalizace pro malé a střední podniky nezadržitelně roste. Tyto nástroje jsou pro budoucnost firem nepostradatelné. Jak vypadá Průmysl 4.0 v praxi? Jaké výhody digitalizace přináší? Jak vypadá přeshraniční spolupráce k tématu Průmysl 4.0 nejen mezi firmami ale i výzkumnými organizacemi a vysokými školami? Odpovědi na tyto a další otázky přináší poznávací cesta „Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině“, na kterou Vás srdečně zve Kraj Vysočina.
 

 
 

Kdy:      1. června 2022, 10:30 – 16:30

Kde:      Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556, 586 01 Jihlava, historická aula

 

PROGRAM

10:30                  Vstup: Registrace + Prohlídka virtuální továrny VŠPJ

11:00                  Zahájení

11:00                    Zdravice p. náměstkyně Mgr. Hany Hajnové

11:05 – 11:15        Projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (FMP Interreg V-A Rakousko – Česká republika)

 

 Příspěvky a prezentace

 

1.  Spolupráce s průmyslem na půdě VŠPJ - představení projektů spolupráce firem a VŠPJ, model digitální továrny Cyber Physical Factory

     doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost na VŠPJ – 11:15 – 11:35

 

2.  Projekt TestBed Exchange 

     Ing. Jan Jirsa, Katedra technických studií VŠPJ – 11:35 – 11:55

 

3.  OPTOKON a.s. v kontextu P 4.0 –  digitalizace  dat  ve výrobě, umělá inteligence ve vojenských aplikacích, projekt  Datové  centrum  Vysočina 

     Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA, předseda Technické a inovační rady OPTOKON, a.s. – 11:55 – 12:30

 

Pauza na kávu + prohlídka virtuální továrny – 12:30 – 13:00

 

4.  ICE Coral – 3D tisk betonu 

     Ing. Tomáš Vránek, CEO ICE Industrial Services a.s. – 13:00 – 13:30

 

5.   Projekt PREDmain

      Mario Pichler, Software Competence Center Hagenberg GmbH + Ing. Josef Dušek COMPAS automatizace, spol. s r.o. – 13:30 – 14:00

 

6.   Podpora digitalizace v Kraji Vysočina – „Digitální centra 2022“ a „Inovační vouchery 2022“ 

      Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina – 14:00 – 14:15

 

7.   Industry 4.0 v praxi v SAPELI, a.s. 

      Ing. Lubomír Slabý, finanční ředitel, SAPELI, a.s. – 14:15 – 14:35

 

Pauza na kávu + hromadný přesun do firmy SAPELI – 14:35 – 15:15

 

8.   Komentovaná prohlídka společnosti SAPELI, a.s. – 15:15 – 16:15 

 

Přihláška: https://www.evropskyregion.cz/registrace_implementace-prumysl-40-na-vysocine.html

 

Účast na semináři je bezplatná. Akce bude probíhat na místě a bude simultánně tlumočena do němčiny/češtiny. Přesun do firmy SAPELI je zajištěn.

 

Aktivita je organizován v rámci projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s podporou Fondu malých projektů Interreg Rakousko - Česká Republika.

 

 


 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 11.5.2022 / 11.5.2022 | Zveřejnit od-do: 11.5.2022-31.12.2022
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies