Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Krajské Inovační vouchery 2022 - žádosti o podporu lze podávat v termínu od 14. 3. 2022 do 13. 10. 2022

aaa
Na podporu inovačních aktivit místních firem vyčlenil Kraj Vysočina v letošním roce 3,5 mil. Kč. Firmy se sídlem nebo pobočkou v kraji mohou získat podporu 30 až 200 tis. Kč na nákup služeb od vědecko-výzkumných nebo odborných poradenských institucí. Žádosti o podporu mohou firmy podávat v termínu 14. 3. - 13. 10. 2022.
 

 
 
Bližší informace o programu Inovační vouchery 2022, včetně výzvy programu, formulářů potřebných k podání žádosti a dalších dokumentů jsou k dispozici na webové stránce https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02838?kat=1&s=vse.

V letošním ročníku nejsou žádosti hodnoceny řídícím výborem programu, ale v případě splnění formálních náležitostí jsou předkládány orgánům kraje ke schválení v pořadí dle času přijetí až do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu.

Kontaktní osobou pro případné dotazy či konzultace je Ing. Ivona Hájková (e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 534).

Zdroj: www.fondvysociny.cz

 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 17.3.2022 / 17.3.2022 | Zveřejnit od-do: 17.3.2022-31.10.2022
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies