Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná konference projektu EDUBIM II

Závěrečná konference projektu EDUBIM II
Digitalizace se stala součástí běžného života každého člověka a oblast stavebnictví, respektive dopravních staveb, není výjimkou. Kraj Vysočina je v této oblasti lídrem a snaží se do krajských projektů postupně zavádět metodu BIM. Ve čtvrtek 3. 2. 2022 se uskutečnila závěrečná videokonference projektu EDUBIM II, na které prezentující představili výsledky srovnávací analýzy využití metody BIM v oblasti silničních staveb. Výstupy z analýzy pomohou partnerům projektu, kterými jsou Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a země Dolní Rakousko, při zavádění metody BIM do vlastních organizací.
 

 
 

Na konferenci zazněly také příspěvky mapující pokrok při implementaci metody BIM na projektech dopravní infrastruktury na národní úrovni, a to jak z české (zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR), tak z rakouské strany (ASFiNAG).

 

„Hlavním cílem projektu EDUBIM II je plnohodnotně využít společné datové prostředí v kombinaci s elektronickým stavebním deníkem. Digitalizace procesů už byla pilotně testována v rámci stavby III/4026 Opatov – průtah,“ připomněl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška. Dalším pilotním projektem, na kterém si Kraj Vysočina postupně vyzkouší kompletní proces digitalizace v přípravě silniční stavby, je akce II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba (obchvat Rytířska), kde nyní probíhá intenzivní projekční příprava. Také Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci pilotních projektů finišuje s projektováním modernizace nebo výstavby důležitých silničních komunikací v metodě BIM, jejichž realizace přijde na řadu v nejbližších letech. Namátkou lze zmínit D35 Opatovec – Staré Město, na Vysočině např. I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská.

 

Projekt EDUBIM II je z 85 % spolufinancován z prostředků Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020.

 

BIM (Building Information Management) = správa informací o stavbě

CDE (Common Data Environment) = společné datové prostředí


interreg

eu

edubim

edubim

  • Radek Handa a Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.2.2022 / 4.2.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies