Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2022

Dne 25. 1. 2022 byla zveřejněna Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2022, vyhlášená v souladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/21, která obsahuje popis předmětu podpory a způsobilých výdajů. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti IT.
 

 
 

Žadatelé mohou podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku do 4. 3. 2022. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000,- Kč. Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2021 menšími než 100 mil. Kč 200 000 Kč. U ostatních organizací pak 400 000 Kč. Minimální podíl příjemce podpory tvoří 25% celkových nákladů projektu.

 

Veškeré informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách:
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/ZZ02771?kat=8&s=vse

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 25.1.2022 / 25.1.2022
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies