Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt ILTAE: Nové metodické listy podpoří badatelskou výuku na školách na Vysočině

Tříletý projekt ILTAE neboli Badatelsky orientovaná výuka v Evropě byl v závěru minulého roku úspěšně dokončen. Jeho praktickým výstupem je e-book – elektronická kniha s krátkým shrnutím celého projektu a všech mobilit, fotodokumentací projektu, ale zejména s metodickými listy pro pedagogy v anglickém jazyce, které mohou sloužit jako podpora a inovace ve výuce předmětů přírodních věd, včetně propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu, kdy je například část hodiny vedena v angličtině nebo učitel zadává žákům úkoly v cizím jazyce.
 

 
 

„Cílem tříletého projektu bylo především sdílení příkladů dobré praxe a výměna zkušeností mezi různými typy subjektů v oblasti badatelsky orientované výuky na všech úrovních školského systému. Každý z partnerů přinesl své zkušenosti, jak danou problematiku řeší a nabídl ostatním inspiraci, nové metody, nápady a také know-how tak, aby došlo k zavádění aktivizačních metod výuky v oblasti přírodovědného vzdělávání,“ přiblížil projekt ILTAE krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. V rámci projektu došlo k třem krátkodobým vzdělávacím aktivitám a čtyřem projektovým setkáním pro pedagogické pracovníky, pracovníky vedení škol a pracovníky z oblasti vzdělávání.


Výstup projektu (e-book) je vytvořen online nástrojem Padlet – je tedy volně přístupný účastníkům projektu i ostatním zájemcům. 

E-book k projektu ILTAE (Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe) naleznete na:

https://padlet.com/cedareic/29hkanzrpdurpzac

(ukázky metodických listů v příloze tiskové zprávy)


Projekt podpořený v rámci programu Erasmus+ realizoval Kraj Vysočina v roli koordinátora, partnery byly Vysočina Education, z Dolního Rakouska Amt der NÖ Landesregierung (Oddělení vědy a výzkumu), z Finska město Tampere a z partnerského regionu Grand Est ve Francii školský úřad v Remeši a dvě francouzská gymnázia - Lycée Hugues Libergier a Lycée Polyvalent Stéphane Hessel.


Všichni projektoví partneři ocenili přínos pro všechny účastníky i upevnění vztahů v rámci partnerství dotčených regionů. Zároveň vyjádřili ochotu a vůli dále rozvíjet nastavenou spolupráci a pokračovat společně na dalším navazujícím projektu „Education for Sustainable Development – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, financovaného taktéž z programu Erasmus+.

 

Projekt ILTAE (Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe) byl financován z programu Erasmus+, klíčové aktivity KA 2 - Strategická partnerství v oblasti vzdělávání (č. projektu: 2018-1-CZ01-K201-048113)


erasmus


  • Jana Čermáková, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.1.2022 / 11.1.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies