Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V roce 2022 bude Kraj Vysočina hospodařit s rozpočtem téměř 16 miliard korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 14. prosince rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022. Stejně jako v minulosti bude kraj hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kde zdroje a výdaje dosahují téměř 16 miliard korun. „Při sestavování historicky nejvyššího rozpočtu kraje jsme se snažili nastavit budoucí daňové příjmy reálně, ale zároveň bylo naším cílem vytvořit ambiciózní rozpočet, kde mají svůj prostor důležité investice ve školství, zdravotnictví i silničním hospodářství, zajištění veřejné dopravy, podpora sportu a mládeže, podpora vědy a výzkumu prostřednictvím Vysoké školy polytechnické Jihlava i dotační politika,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.
 

 
 

Příjmová část krajského rozpočtu je pro rok 2022 posílena o více než 1,9 miliardy korun, které budou uvolněny z Fondu strategických rezerv a jsou určeny na předfinancování evropských projektů a pokrytí některých investičních akcí. Vyšší rozpočet na výdajové stránce vykazuje především kapitola Zemědělství, což souvisí se zákonnou povinností kraje pořídit a zveřejnit nejpozději do konce ledna 2023 Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Kraje Vysočina. Výrazně navýšena je také kapitola Územní plánování, což souvisí se změnou Zásad územního rozvoje kvůli vedení vysokorychlostní tratě. Na úrovni 165 % předchozího rozpočtu je také kapitola Dotační politika. Prostřednictvím Fondu Vysočiny bude v roce 2022 administrováno 37 rozvojových programů v celkovém objemu 330 milionů korun. Prvních 16 programů vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina už dnes na svém posledním zasedání v letošním roce.

 

Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2022 v tis. Kč:

Zdroje celkem

15 936 134

 

 

Výdaje celkem

15 936 134

z toho kapitola:

zemědělství

5 770

školství, mládeže a sportu

8 598 420

kultura

196 287

zdravotnictví

446 219

životní prostředí

14 710

územní plánování

2 700

doprava

2 062 390

sociální věci

153 868

požární ochrana a IZS

19 730

zastupitelstvo kraje

65 441

krajský úřad

411 932

regionální rozvoj

20 269

nemovitý majetek

1 577 426

informatika

52 939

analýzy a podpora řízení

22 019

ostatní finanční operace

64 095

rezerva a rozvoj kraje

250 000

evropské projekty

1 641 919

dotační politika

330 000

Zdroj: Kraj Vysočina

 

Součástí nového rozpočtu Kraje Vysočina není zatím přibližně 1,4 miliardy korun ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb. „Nyní je podána žádost pro rok 2022 a čekáme na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále v rozpočtu nenajdeme ani avizovaných více než 300 milionů korun, které by měl kraj dostat po vydání rozhodnutí ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. tříd,“ dodává náměstek Miroslav Houška a připomíná, že dalším výdajem, který se zatím nepromítl do rozpočtu na příští rok, budou i zápůjčky pro krajské nemocnice a zdravotnickou záchrannou službu na předfinancování projektů z investičního nástroje REACT EU, například na modernizaci přístrojového vybavení nebo pořízení nových sanitek a defibrilátorů.

 

Největší investice a projekty v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2022

 

 AKCE – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ:

zahájení

dokončení

v roce 2022

mil. Kč

akce celkem

mil. Kč

 

Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

11/2020

01/2023

481

690

 

Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu

12/2019

01/2022

189

381

 

Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů

01/2021

06/2022

200

444

 

Domov Ždírec – pracoviště Jihlava

01/2021

05/2022

277

402

 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična                              

02/2021

12/2024

74

130

 

Školní statek Humpolec – rekonstrukce sušky obilí

10/2021

06/2022

29

72

 

Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E, F

2018

12/2022

329

535

AKCE – DOPRAVNÍ STAVBY:

 

II/128 Lukavec - obchvat

03/2021

10/2202

139

327

 

II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje

03/2022

10/2022

118

118

 

II/353 Stáj – Zhoř, 1. a 2. stavba

03/2022

12/2022

212

212

AKCE – IT:

 

Digitální technická mapa Kraje Vysočina

10/2021

05/2022

180

230

AKCE – OSTATNÍ:

 

Výstavba Horácké multifunkční arény Jihlava (dotace 150/500 = 150 + 200 + 150)

2022

2024

150

500

 

 

Návrh rozpočtu Kraje Vysočina 2022.

 


  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.12.2021 / 14.12.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies