Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské zastupitelstvo má dva nováčky. Do vedení kraje přichází Pavel Hájek

Slib
Hned ke dvěma změnám v řadách krajských zastupitelů na Vysočině došlo na posledním prosincovém jednání. Slib nového zastupitele složili Jan Burda a Pavel Hájek. Ti nahradí v klubu zastupitelů Starostové pro Vysočinu (STAN+SNK ED) Lukáše Vlčka a Karolínu Koubovou, kteří na své posty rezignovali. Pavel Hájek byl současně nově jmenován členem Rady Kraje Vysočina s gescí radního pro životní prostředí a zemědělství.
 

 
 

„Vzhledem k probíhající klimatické změně a nejistému množství srážek považuji za nejdůležitější podporu opatření vedoucí k zadržení vody v krajině a zvyšování její retenční schopnosti. Sucho a povodně jsou dvěma stranami téže mince a zadržení vody v krajině je důležité nejen pro přírodu, ale také pro zajištění zásobování obyvatel nejen Vysočiny kvalitní pitnou vodou. Osobní zkušenosti mám s kůrovcovou kalamitou. V částech Vysočiny, kde již skončila, teď budeme mít hodně práce s obnovou lesa. Jsou u nás ale i oblasti, kde budou lesníci ještě několik let o zachování lesních porostů bojovat. V oblasti zemědělství považuji za důležitá opatření vedoucí k omezení půdní eroze, ale třeba také podporu krátkých dodavatelský řetězců pro potraviny. Za velice významnou považuji také koordinační roli Kraje Vysočina v odpadovém hospodářství,“ uvedl nový člen Rady Kraje Vysočina Pavel Hájek.

S příchodem Pavla Hájka, který působil dlouhé roky jako starosta obce Těchobuz na Pelhřimovsku, do krajské rady dojde i ke změně na postech náměstků hejtmana. Hejtmanství bude mít i nadále čtyři náměstky. Náměstkem hejtmana Kraje Vysočina byl nově jmenován dosavadní radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš.

Jan Burda se chce jako dosavadní předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dále věnovat podpoře volnočasových a sportovních aktivit a také propojování formálního a neformálního vzdělávání. „To jsou témata, která mě zajímají a kterým se chci dále věnovat i z pozice zastupitele Kraje Vysočina. Jako radní Třebíče jsem politikem pro Zdravé město. Rád bych tedy spolupracoval i na tématech Zdravého Kraje Vysočina včetně bližší spolupráce s městy v této oblasti. Před časem jsem navrhoval rozšíření dotačních titulů z Fondu Vysočiny o podporu rekonstrukce a údržby kluboven a tábořišť. A to bylo dnes schváleno. Z toho mám opravdu radost,“ doplňuje Jan Burda s tím, že post krajského zastupitele přijímá s velkou mírou pokory a závazku. I když fungování krajského úřadu a kraje jako takového dobře zná, bude jeho prvním úkolem pořádně se rozkoukat.

45členné Zastupitelstvo Kraje Vysočina v současné podobě funguje od 18. 11. 2020. Klub Starostové pro Vysočinu zastupuje šest zvolených zástupců. V tomto volebním období jde o první personální výměnu.   

 

 FOTO: Slib nových zastupitelů Jana Burdy a Pavla Hájka.

SlibJan BurdaPavel Hájek

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.12.2021 / 14.12.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies