Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Novinky v programech na podporu školství a sportu pro rok 2022

Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude na svém posledním letošním zasedání v příštím týdnu vyhlašovat 16 z plánovaných 37 programů Fondu Vysočiny pro rok 2022. Stejně jako v předchozích letech je řada programů zaměřena na podporu školství, mládeže a sportu. „Některé programy Fondu Vysočiny doznaly oproti minulosti výraznějších změn. Významně jsme navýšily podporu na rozvoj infrastruktury pro sport a volný čas či podporu činnosti s mládeží,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Změny se dotknou i podpory Krajských center talentované mládeže, protože nově byl statut KCTM přidělen oddílu Třebíč Nuclears v baseballu a TJ Jiskra Havlíčkův Brod v softballu, o odebrání statutu KCTM ve volejbalu naopak požádal spolek VOLEJBAL VYSOČINA.
 

 
 

Sportujeme a volný čas 2022

Pro rok 2022 počítá krajský rozpočet s alokací 5 milionů korun, oproti minulému roku jde o navýšení o 500 tisíc korun. V podprogramu Sportujeme jsou vyčleněny 3 miliony korun, zbytek je určen pro podprogram Volný čas. Příjemci dotace mohou žádat minimálně o 10 tisíc korun, maximální částka byla pro rok 2022 navýšena na 60 tisíc korun, oproti předchozím 50 tisícům. Program je soutěžní, peníze budou rozdělovány podle bodového hodnocení do vyčerpání celkové částky.

 

Učební pomůcky 2022

Nový soutěžní program v objemu jeden milion korun je určen na pořízení učebních pomůcek pro talentované žáky v Kraji Vysočina. Příjemcem dotace může být základní, střední i vyšší odborná škola bez ohledu na zřizovatele, stejně tak základní umělecké školy. Minimální výše dotace je 50 000 korun, maximální výše je 100 000 korun na jeden projekt. Vyšší bodové ohodnocení mají nadaní a talentovaní žáci, kteří uspějí v mezinárodních soutěžích a olympiádách, body navíc přinesou i úspěchy v republikových, krajských nebo okresních kolech. Vyšší počet bodů přinese i využitelnost učební pomůcky pro více nadaných žáků.

 

Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022

Jde o inovovaný program Fondu Vysočiny, který zahrnuje, jak původní program zaměřený na modernizaci a údržbu sportovišť a sportovní vybavení, tak i nově na zázemí pro zájmovou a volnočasovou činnost, včetně letních táborových pobytů. Na sportoviště je vyčleněna částka 3 750 000 korun, na další dva podprogramy připadne půl milionů korun. Cílem programu je modernizace sportovní a volnočasové infrastruktury, která je na řadě míst v našem kraji v nevyhovujícím nebo havarijním stavu. V podprogramu Sportoviště je stanovena minimální částka 30 000 korun a maximální 200 000 korun, u podprogramů Klubovny a Táborové základny lze žádat minimálně o 20 000 korun, nejvýše o 80 000 korun na jeden projekt. Minimální podíl příjemce je na úrovni 50 % celkových nákladů.

 

Krajská centra talentované mládeže 2022

Podmínky nesoutěžního programu zůstávají stejné jako v roce 2021. Došlo pouze ke změně počtu žadatelů. V Kraji Vysočina je v současné době 21 Krajských center talentované mládeže. Ta si mezi sebe rozdělí celkem 8 milionů korun. Peníze jsou určeny na zajištění podmínek a zázemí pro sportovní přípravu talentovaných mladých sportovců. Minimální výše dotace je 60 000 korun, maximální částka je dána tabulkově podle jednotlivých sportovních odvětví.

 

Více o programech Fondu Vysočiny a jednotlivých výzvách naleznete na www.fondvysociny.cz.  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.12.2021 / 10.12.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies