Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Druhé projektové setkání ve Francii

Druhé mezinárodní projektové setkání za účasti zástupců všech partnerů i asociovaného partnera, regionu Grand Est, probíhalo v Remeši ve dnech 9. 10. - 11. 10. 2019.
 

 
 

9. 10. 2019 – příjezd do Francie

10. 10. 2019

1.       Přivítání všech účastníků v prostorách CANOPÉ, což je instituce zřizovaná francouzským ministerstvem školství a slouží k dalšímu vzdělávání pedagogů, knihovníků a jiných zaměstnanců škol. Mezi její další úkoly spadá vydávání didaktických publikací, pořádání přednášek a workshopů, zlepšování digitalizace ve vzdělávání a propagace eTwinningu na národní úrovni. Následovala krátká prezentace činnosti CANOPÉ a prohlídka prostor.

2.       Projednávání jednotlivých bodů průběžné zprávy. Každý z partnerů podal zprávu o průběhu projektu a mobilit. Zapsané informace a připomínky budou součástí průběžné zprávy projektu, která musí být podána do 31. 10. 2019 národní agentuře pro Erasmus+ v ČR (DZS-Dům zahraniční spolupráce). Všichni partneři odsouhlasili, že zprávu v programu MobilityTool+ zpracuje koordinátor projektu v českém jazyce. Dále byly diskutovány finanční aspekty projektu a aktuální stavy rozpočtů jednotlivých partnerů. Koordinátor projektu seznámil účastníky s termíny a aktivitami pro rok 2020. Další mobilita se uskuteční v ČR 30. 3. – 3. 4. 2020 a závěrečné projektové setkání bude v Rakousku 16. 9. - 18. 9. 2020. Na základě dosavadního průběhu projektu se partneři rozhodli zpracovat krátkou metodickou brožuru pro učitele – koordinace se ujala Magali Censier z Académie de Reims.

3.       Projednání možnosti navazujícího projektu „ILTAE 2“. Všichni partneři se shodli, že chtějí pokračovat ve spolupráci a odsouhlasili podání žádosti nového projektu. Koordinátorem bude opět Kraj Vysočina a do projektu se zapojí i školy (učitelé a žáci). Tématem projektu budou klimatické změny, detaily projektu byly diskutovány.

 

11. 10. 2019 – odjezd z Francie zpět do ČR

 

Závěry a poznatky

Hlavním cílem pracovní cesty bylo zhodnotit dosavadní průběh projektu, mobilit a dalších aspektů projektu potřebných pro podání průběžné zprávy národní agentuře pro Erasmus+ v ČR, tj. Domu zahraniční spolupráce.

Dosavadní úspěšný průběh projektu vyústil v návrh na podání žádosti na nový navazující projekt na aktuální téma klimatických změn.

 
Zodpovídá: Bc. Jana Čermáková
Vytvořeno / změněno: 22.11.2021 / 22.11.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies