Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vítězství v soutěži Úřad na cestě k rovnosti 2021 si z kategorie krajů odnáší Kraj Vysočina

soutěž
Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním úspěšných ročníků soutěže Úřad roku "Půl na půl", která podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Soutěž vyhlašuje Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra společně s Úřadem vlády ČR.
 

 
 

V návaznosti na vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina realizuje krajský úřad aktivity týkající se podpory fyzického a psychického zdraví, rozšířené o podporu slaďování osobního a profesního života a rovných příležitostí.

Uplatňování rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina znamená, že všichni mají rovnou startovní čáru bez ohledu na národnost, pohlaví, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, jazyk, náboženství nebo víru, politické či jiné názory, majetek, rodinný původ, zdravotní stav, věk, vzhled, nebo sexuální orientaci. Rovné příležitosti nejsou rovností ve výsledku. Aplikace principu rovných příležitostí v podmínkách krajského úřadu reaguje na možnou diskriminaci a na situace, kdy lidé ze znevýhodněných skupin musí nejprve ty ostatní přesvědčit (pokud takovou šanci vůbec dostanou), že nejsou takoví (např. tak neflexibilní, tak nemotivovaní, tak pomalí), jak se o nich může bez reálných zkušeností předpokládat. Uplatňování rovných příležitostí krajským úřadem spočívá v posuzování především individuálních vlastností a schopností člověka. Znamená to nesoudit na základě předsudků, které existují k různým skupinám lidí. Rovné příležitosti krajského úřadu vytvářejí šance na vhodné slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců Kraje Vysočina, uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Prostřednictvím účasti a související prezentace se daří šířit dobrou praxi Kraje Vysočina, krajského úřadu. Dosahovat významného úspěchu mezi kraji, krajskými úřady na národní úrovni. V letošním ročníku s tématem „Příklady dobré praxe v době pandemie covid-19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“ získal Kraj Vysočina první místo s 17 body z maximálního možného počtu 20 bodů.


úřad

  • Ivana Hanáková Kosourová, odbor personální a hospodářské správy
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2021 / 11.11.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies