Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko vedení Kraje Vysočina ke smluvnímu vztahu s JHMD, které provozují drážní dopravu na území Kraje Vysočina na trati Obrataň – Kamenice nad Lipou

Smluvní vztahy mezi Krajem Vysočina a společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. jsou upraveny platnou smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě. Kraj Vysočina své závazky plynoucí ze smlouvy důsledně plní. Požadavky vznášené ze strany JHMD nad rámec ustanovení smlouvy považujeme za zcela neopodstatněné. Kraj Vysočina se bude i nadále při nakládání s veřejnými prostředky chovat jako řádný hospodář. Tvrzení JHMD o neplacení za služby vyplývající ze smluvního vztahu ze strany kraje jednoznačně odmítáme a považujeme za účelová a nepravdivá.
 

 
 

Pro uzavření jakýchkoli případných dodatků ke smlouvě je třeba upozornit na fakt, že tyto musí být projevem společné vůle stran. Vznášené požadavky se vzájemně nesešly, navíc smluvní strana nepředložila požadované podklady nutné k uzavření dodatku ve smyslu, který předjímá smlouva. Pokud se některá ze smluvních stran cítí současným zněním platné smlouvy znevýhodněna, může ji vypovědět.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že probíhají sporná řízení na základě návrhu JHMD vedená Ministerstvem vnitra ČR mj. ve věci současné smluvy, je tedy zcela bezpředmětné nyní, resp. do vyřešení sporu, o čemkoli jednat.

 

Kraj Vysočina má připravený nový provozní koncept veřejné dopravy v oblasti Kamenice nad Lipou – Obrataň – Pacov od roku 2024/2025, který je již projednán s dotčeným obcemi. Ten počítá s provozováním páteřní linkové (autobusové) dopravy v předmětné relaci se současným zajištěním železniční dopravy na úzkokolejné dráze v sezónním režimu. Předběžná představa je o 5 párech vlaků každý den od začátku června do konce září a o 5 párech vlaků o víkendech a svátcích od Velikonoc do Dušiček. V současné době probíhá řízení, ze kterého by měl vzejít provozovatel.

Páteřní linkovou dopravou Kamenice nad Lipou – Obrataň – Pacov bude využíván případný přípoj jak v Kamenici nad Lipou od/na Jindřichův Hradec, tak v Pacově na směry Tábor a Pelhřimov. Jedná se o trasu Kamenice nad Lipou – Včelnička – Benešov – Černovice – Střítež (u některých spojů obsluha zastávky Křeč, ZD) – nově zamýšlená zastávka Nechyba – Obrataň. Mimo krátké zajížďky na zastávku Křeč, ZD se u vybraných spojů jedná vždy o přímé spoje.


  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.10.2021 / 7.10.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies