Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Kraj pokračuje v modernizaci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany

Kraj pokračuje v modernizaci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany
V rámci projektu II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba byla letos v červenci zahájena modernizace této komunikace, která by měla trvat dva roky. V letošním roce probíhá stavba první etapy, která zahrnuje intravilán města Hrotovice až po křižovatku se silnicí II/399. V příštím roce bude probíhat modernizace druhé etapy od křižovatky II/399 za obec Slavětice.
 

 
 

Stavební práce v aktuálně řešené první etapě probíhají po částech. V současné chvíli se dokončuje první část, a to od křižovatky II/152 s odbočkou na Odunec až po ulici Třebíčská v Hrotovicích a dále od střediska KSÚS po křižovatku silnic II/152 a II/399. Do konce října bude dokončena i druhá část této etapy, která spočívá v modernizaci úseku od křižovatky silnice II/152 s ul. Třebíčská po středisko KSÚS. Rekonstrukce komunikace zahrnuje odfrézování asfaltových vrstev, následné rozfrézování stávající vozovky, vybudování konstrukce vozovky, výkopové a násypové práce, ohumusování svahů a úpravu odvodnění ve stávajícím stavu, které bude provedeno reprofilací stávajících příkopů.


Rekonstrukce silnice v intravilánech města Hrotovice a obce Slavětice bude provedena mezi stávajícími dvouřádky ze žulových kostek.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu a Kraj Vysočina má přislíbenou dotaci ve výši 88 milionů korun.


irop

hrotovice - dukovany

  • Aneta Bulíčková a Miroslav Dokulil, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.9.2021 / 23.9.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze