Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Blíží se termín prokázání finanční způsobilosti dopravců

Blíží se termín prokázání finanční způsobilosti dopravců
Podnikatelé v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) mají povinnost do konce měsíce července na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina prokázat finanční způsobilost.
 

 
 

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami za poslední uzavřené účetní období, a to ve výši 242 262 Kč pro jedno vozidlo a 134 590 Kč pro každé další vozidlo. Finanční způsobilost je rovněž možné prokázat potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění (např. pojištění odpovědnosti silničního dopravce).


Příslušným úřadem, kterému dopravci prokazují finanční způsobilost je krajský úřad v místě sídla žadatele. V praxi to pro výše uvedené podnikatele v silniční dopravě velkými vozidly znamená, že mají povinnost do 31. 7. 2021 doložit podklady potřebné k prokázání finanční způsobilosti Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy.

Žádost k prokázání finanční způsobilosti dopravce je možné podat na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, nebo  elektronicky do datové schránky: ksab3eu, nebo mailem: posta@kr-vysocina.cz


Veškeré informace potřebné k prokázání finanční způsobilosti, včetně formuláře žádosti, mohou podnikatelé v silniční dopravě velkými vozidly získat ZDE.  • Pavel Hamáček, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • posta@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2021 / 21.7.2021

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze