Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Koronavirová pandemie ovlivnila také spolkovou činnost

Koronavirová pandemie ovlivnila také spolkovou činnost
Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček se na konci května setkal se zástupci regionálních chovatelů, zahrádkářů, včelařů a myslivců. „Kraj Vysočina zahrnuje 704 obcí a většinou se jedná o menší obce s několika stovkami obyvatel. Právě v těchto malých obcích jsou spolkové organizace důležitými lídry, kteří sdružují obyvatele se zájmy o hobby činnost a pořádají výstavy, odborné semináře nebo pro děti organizují soutěže a osvětovou vzdělávací činnost,“ připomněl v úvodu setkání náměstek Lukáš Vlček.
 

 
 

Český svaz chovatelů je členem mezinárodních chovatelských organizací a v Kraji Vysočina působí pět jeho okresních sdružení, které pořádají ročně výstavy, semináře, odborné přednášky a soutěže pro děti. V roce 2020 byla ovšem i jejich činnost z důvodu epidemiologických opatření omezená a nemohlo se zorganizovat šest tradičních výstav. Zástupci okresních sdružení v krátkosti představili svoji celoroční činnost, kdy například v okrese Pelhřimov spolupracují i s organizací Spolek Rodinné centrum Sovička a společně připravují akce pro děti, v okrese Žďár nad Sázavou dosahují mládežnické spolky nejlepších úspěchů za Vysočinu v soutěžích a reprezentují i na mezinárodních soutěžích. Všichni zástupci okresních chovatelských sdružení potvrdili, že mezi mládeží je o chovatelskou činnost zájem a že se těší, až budou moci opět vystavovat, předávat si zkušenosti a pořádat pro děti i veřejnost osvětové akce.


Za Český svaz včelařů se zúčastnili také zástupci pěti okresních organizací. Všichni potvrdili pozitivní význam vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli, jako preventivní opatření před šířícím se morem včelího plodu. „Kraj Vysočina investoval v letech 2019–2020 do celokrajského vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu celkem 2 miliony korun a jsem rád, že tímto vyšetřením se včas zamezilo rychlému šíření onemocnění včely medonosné na Vysočině,“ doplnil náměstek Vlček. Také včelaři potvrdili, že koronavirová pandemie omezila jejich spolkovou činnost, nemohli pořádat soutěže pro děti Zlatá včela ani prezentovat své výrobky z včelích produktů na obecních akcích. Dále sdělili, že klimatické podmínky na podzim roku 2020 a letos na jaře zapříčinili úhyn cca 10 % včelstev na Vysočině.


Zástupci Českého zahrádkářského svazu z jednotlivých územních sdružení Kraje Vysočina také potvrdili, že v minulém roce museli zrušit jarní a podzimní výstavy, zájezdy, přednášky a akce pro děti. Sdělili, že rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. Je to jedinečná příležitost, jak dostat do povědomí obyvatel důležitost ovoce a zeleniny ve výživě člověka, potravinovou bezpečnost a zdraví. Zástupci zahrádkářů doufají, že v letošním roce  budou moci na podzim představit na výstavách své výsledky pěstitelské činnosti. Mladým lidem chtějí předávat své znalosti a dovednosti, protože zelenina a ovoce obsahuje vlákninu, vitamíny, minerály a prospěšné fytochemikálie a každý člověk by denně měl sníst minimálně 400 g ovoce a zeleniny jako prevenci před chronickými onemocněními. Zahrádkáři se závěrem pochlubili i dalšími souvisejícími činnostmi, a to moštováním ovoce, kdy v každém okrese se nachází moštárny a dále palírny.


Poslední zástupci spolkové činnosti – myslivci se setkali s náměstkem hejtmana v rámci Krajské koordinační myslivecké rady. Také oni potvrdili, že v roce 2020 a na jaře 2021 museli zrušit chovatelské výstavy trofejí ulovené lesní zvěře a omezit vystavovatelskou a vzdělávací činnost pro myslivecké hospodáře, nové myslivecké adepty a pro děti soutěž Srnčí trofej. Zástupci z 5 okresních mysliveckých spolků upozornili na projednávané legislativní úpravy zákona o myslivosti a o invazivních druzích. Připomněli připravovanou mysliveckou akci O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina, připravované podzimní Svatohubertské mše, střelecké soutěže a dětskou soutěž Zlatá srnčí trofej. Jednotlivých setkání se zúčastnili také zástupci Krajské veterinární správy, aby informovali o aktuálním stavu včelího moru, ptačí chřipky, afrického moru prasat a dalších onemocnění. Závěrem náměstek hejtmana Lukáš Vlček potvrdil: „Kraj Vysočina plánuje nadále podporovat spolkovou činnost ve výše uvedených oblastech, a proto v roce 2021 byla v rozpočtu Kraje Vysočina schválena pro spolkové organizace částka 900 tisíc korun. Jsem rád, že děti a mládež mají o spolkovou činnost zájem a pokračují v rodinných tradicích“.


OŽPZ

OŽPZ

OŽPZ

OŽPZ

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2021 / 8.6.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze