Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Domov ve Věži, p.o.

logo věž
 

 
 

Domov ve Věži, p.o. poskytuje pobytové sociální služby osobám s chronickým duševním onemocněním, mužům i ženám od 19 let věku. Péče je klientům poskytována v budově zámku v obci Věž, k dispozici je 91 lůžek.

Domov spolupracuje s oběma psychiatrickými nemocnicemi v Kraji Vysočina (PN Jihlava a PN Havlíčkův Brod). Domov se dlouhodobě potýká s nedostatkem volných kapacit a s nedostatečným zázemím pro poskytování sociálních služeb. V kontextu reformy psychiatrické péče se očekává nárůst žádostí o umístění.

Z tohoto důvodu Kraj Vysočina rozhodl o posílení lůžkových kapacit své příspěvkové organizace. Dojde k navýšení přibližně o 30 lůžek v domácnostech komunitního typu. Současně s tímto krokem bude částečně snížena lůžková kapacita v budově zámku, čímž se zvýší materiálně technický standard pro klienty v tomto zařízení.


Více informací o Domovu ve Věži, p.o. naleznete na internetových stránkách organizace.
Projekty s poskytnutou finanční podporou z EU:


IROP
Projekt „Domov ve Věži  - Komunitní bydlení 2“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949

 

Realizace projektu byla zahájena 12. 4. 2018. Projekt byl podán do Výzvy 82 Integrovaného regionálního operačního programu. Přípravná fáze byla ukončena ke 12. 4. 2021, kdy byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době probíhá zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Ukončení projektu předpokládáme k 31. 12. 2022.

Cílem projektu je vznik 2 komunitních domácností pro 12 klientů v obci Věž v běžné zástavbě rodinných domů. Poskytována bude služba domov pro osoby se zdravotním postižením a bude určena klientům s nižší a střední mírou podpory.

 
Zodpovídá: Bc. Martin Fejt
Vytvořeno / změněno: 12.4.2021 / 20.5.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze