Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu na rok 2022

Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu na rok 2022
Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu. Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemnou část tvoří test ze znalostí reálií Kraje Vysočina a Evropské unie. Ústní část proběhne v českém a anglickém jazyce a prověří všeobecné znalosti o aktuálním dění v EU a v Kraji Vysočina a motivaci zájemce. Stážisté mohou obvykle čerpat grant z programu Erasmus+, který je určen na úhradu základních nákladů spojených s pobytem v zahraničí, jako jsou doprava, ubytování a stravování.
 

 
 

Stážisté mají možnost potkat pracovníky evropských institucí, podílejí se na přípravě akcí, které Kraj Vysočina spolupořádá, účastní se důležitých jednání nebo zpracovávají rešerše. Zároveň mají prostor věnovat se tématům, která je zajímají nebo je využijí při studiu. Období roku 2022 je zajímavé mimo jiné jako doba českého předsednictví v Radě EU, které připadá na červenec–prosinec 2022.


Termíny stáží:

Letní semestr akademického roku 2021/2022: jedna šestiměsíční nebo dvě tříměsíční stáže v rozmezí únor–červenec 2022

Zimní semestr akademického roku 2022/2023: jedna tříměsíční stáž v rozmezí září–listopad 2022


Požadavky:

  • Student prezenčního bakalářského nebo magisterského studia.
  • Dobrá znalost anglického jazyka, znalost druhého cizího jazyka výhodou.

  • Dobrá znalost reálií Evropské unie.
  • Dobrá znalost reálií Kraje Vysočina.
  • Znalost protokolu a reprezentativní vystupování.
  • Spolehlivost, chuť do práce, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost.


Podklady pro výběrové řízení:

  • Životopis v českém jazyce.
  • Motivační dopis v anglickém jazyce.
  • Potvrzení o studiu na vysoké škole.


Životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 15. června 2021 na e-mailovou adresu skala.j@kr-vysocina.cz. Potvrzení o studiu na vysoké škole dodá zájemce při písemné části výběrového řízení.


O termínu písemné a ústní části výběrového řízení budou zájemci informováni po podání přihlášky.


Kontakt na zástupce Kraje Vysočina v Bruselu:

Jan Skála, tel.: +420 724 650 265, e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz


brusel

  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 5.5.2021 / 5.5.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze