Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Daňové příjmy kraje jsou ve srovnání s loňským rokem o něco nižší

Daňové příjmy kraje jsou ve srovnání s loňským rokem o něco nižší
Na položce daňových příjmů v krajském rozpočtu eviduje Kraj Vysočina za první čtyři měsíce letošního roku částku 1,647 miliardy korun, což je o 47,467 milionů méně než za stejné období loňského roku. „Tento propad je z části nahrazen kompenzačním bonusem od státu. Díky této kompenzaci je propad daňových příjmů o 16,152 milionů nižší, tedy ve výši 31,315 milionů korun, což odpovídá přibližně 2% poklesu,“ přibližuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška. Rozpočet kraje na rok 2021 počítá s celkovými finančními zdroji a výdaji 14,027 miliardy korun, z toho plánované daňové příjmy byly schváleny ve výši 4,809 miliardy korun.
 

 
 

Z podrobnějšího rozboru schváleného rozpočtu na letošní rok vyplývá, že kraj očekával za první čtyři měsíce daňové příjmy ve výši 1,603 miliardy korun. Skutečnost pak byla ještě o 1 % příznivější a od správce daní /Finanční správy/  přišlo na Vysočinu výše zmíněných 1,647 miliardy korun. „Aktuální srovnání letošního  rozpočtu na straně daňových příjmů a skutečně došlých tranší vypovídá o  respektování nejistot, které byly promítnuty do schváleného rozpočtu.  Ten byl sestavován už s vědomím možného propadu výnosů z daní v důsledku pandemie a všechny naše příspěvkové organizace jsme proto už vloni vyzvali k hledání úspor v připravovaných finančních plánech/rozpočtech,“ připomíná náměstek Miroslav Houška a dodává, že současný pokles daňových příjmů zatím nebude znamenat výraznější revizi schváleného rozpočtu.

 

„Na základě usnesení  krajského zastupitelstva připravujeme do konce června předložit aktualizovanou verzi rozpočtu. Zatím nepředpokládám,  že  budeme muset provádět  nějaké zásadní změny, které by ovlivnily celkovou výši rozpočtu. Může však dojít k přehodnocování toků peněz, především pak k příspěvkovým organizacím, které kraj zřizuje, popřípadě službám, které kraj finančně podporuje na svém území,“ uzavírá náměstek Houška.


  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.4.2021 / 29.4.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze