Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Potíže se sluchem je možné řešit v každé době

Potíže se sluchem je možné řešit v každé době
Covidová doba s sebou nese i časté odkládání řešení zdravotních problémů, které nejsou urgentní. Do této oblasti může patřit i péče o sluch. Zdálo by se, že v tomto směru jsou významně ohroženi uživatelé pobytových sociálních služeb, ale skutečnost a dobrá praxe v Kraji Vysočina vypovídají o opaku. Je to hlavně zásluhou obětavé práce pověřených pracovníků zapojených do projektu, který pracovně nazýváme Sluch.
 

 
 
Již třetím rokem v Kraji Vysočina probíhá projekt s názvem Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, do kterého jsou zapojené dvě příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Jde o Domov Jeřabina Pelhřimov se svým Domovem pro seniory v Onšově a Domov Nové Syrovice, které poskytují službu domov se zvláštním režimem. Třetí zapojenou organizací je Integrované centrum sociálních služeb zřizované Městem Jihlava, pod jehož hlavičkou funguje Domov pro seniory Lesnov. 

Projekt se koná ve spolupráci Kraje Vysočina s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Jeho název přitom napovídá, co se v oblasti péče o sluch řeší. Jsou to především nové přístupy k uživatelům s poruchou sluchu. Proškolení pracovníci uvedených organizací se snaží reagovat na potřeby svých uživatelů v oblasti péče o sluch a pomocí speciálně vyvinuté technologie pro diagnostiku sluchu hledají optimální řešení pro zlepšení stavu jejich sluchu. Součástí projektu jsou také specializovaná vyšetření sluchu na odborném pracovišti v Praze. Dosáhnout hmatatelných výsledků by nešlo bez široké škály úkonů, které jsou nutné pro diagnostiku, stanovení diagnózy a určení správného léčebného postupu.  

Jedním z výstupů projektu je nově vytvořený metodický postup s názvem Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou, která se v tuto chvíli finalizuje, a vypracovávají se oponentské posudky. Současně se připravují podklady na její certifikaci. V dalším období bude metodika ověřována v praxi tří uvedených organizací, aby po ukončení projektu mohla být k dispozici i dalším pobytovým sociálním službám na Vysočině. Potěšující zprávou je i fakt, že veškeré aktivity projektu jsou realizovány v souladu s časovým harmonogramem. Do konce letošního roku, kdy bude projekt ukončen, se stihne vše potřebné. 


  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2021 / 26.4.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze