Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

KSUSV: Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021

Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021
V roce 2021 se obdobně jako v předchozích letech chystá na silnicích v Kraji Vysočina velké množství stavebních akcí. S ohledem na nutné úspory byl sice snížen příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny p.o. (KSÚSV) na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 mil. Kč, ale dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována v podobné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 mil. Kč. K těmto zdrojům se daří získávat další dotace, např. na odstranění nehodových lokalit a je rovněž avizována ze strany SFDI další dotace se zaměřením na rekonstrukce a opravy mostů pro roky 2021-2023. Další velmi významné investice buduje Kraj Vysočina z prostředků evropských dotací IROP a vlastních investičních prostředků.
 

 
 

V roce 2021 bude v okrese  Pelhřimov souvisle opraveno či rekonstruováno celkem 31 km silnic II. a III. třídy, z toho 19 km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 12 km technologií emulzního  mikrokoberce. Bude provedena oprava či rekonstrukce 2 mostů. Na ploše 13.000 m2 budou také provedeny lokální velkoplošné výspravy vybraných silnic spojené s odfrézováním povrchu a pokládkou asfaltobetonové směsi, opravy tenkovrstvými technologiemi na ploše cca 40 000 m2 a v délce 50 km silnic bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Na pěti vybraných mostech bude provedena stavební údržba většího rozsahu.


„Kraj Vysočina letos dokončí stavbu obchvatu Salačovy Lhoty na silnici II/128 z Pacova do Lukavce. V těchto dnech začíná i největší stavbu na okrese a to obchvat Lukavce za cca 300 miliónů korun. Jedná se o silnici druhé třídy II/128, na které kraj plánuje ještě v tomto roce začít alespoň jednu etapu z akce nazvané II/128 a II/150 Lukavec – Čáslavsko – hranice kraje (ve směru na Nové Práchňany)“, informuje náměstek Krajského úřadu Miroslav Houška, náměstek pro finance a dopravu.


Z prostředků dotace SFDI, kterou Kraj Vysočina čerpá prostřednictvím KSÚSV, opravíme v rámci největší SFDI dotované akce na okrese Pelhřimov silnici II/128 z Černovic přes Věžnou na křižovatku se silnicí I/19 u rybníka Dvořiště. Na této silnici bude provedena celková rekonstrukce včetně opravy mostu ve Věžné. Tomu odpovídá i odhadovaná cena 50 mil. korun. Další z akcí je prodloužení životnosti silnice II/133 z Vyskytné do Horní Cerekve pokládkou dvojitého mikrokoberce. Také bude opraven historický dvoupólový most v Rynárci, kde dochází k odpadávání omítky a hrozí úraz chodců pod tímto mostem. Jako poslední akce z prostředků SFDI bude na Pelhřimovsku postavena nová opěrná zeď na silnici třetí třídy u mostu při výjezdu z obce  Ústrašín ve směru na Libkovu Vodu.


Z prostředků na opravy silnic, mostů a zdí, kterou KSÚSV každoročně dostává od svého zřizovatele, opravíme silnici z Častrova do Vlásenice – Drbohlavy. Na tuto spojnici Pelhřimova se Žirovnicí se vracíme po dvou letech, kdy byl opraven úsek z Častrova do Metánova. Pokládkou asfaltového koberce se zlepší komfort cestování. Na silnici druhé třídy II/112 provedeme opravu v průtahu obcí Zajíčkov. Silně propadlá a poškozená vozovka bude opravena frézováním, upevněním geomříží a pokládkou dvou vrstev asfaltového betonu. Na Humpolecku opravíme silnici ze Světlice do Budíkova, která sloužila v minulých letech jako objízdná trasa při pracích na silnici z Čejova do Kejžlice. Taktéž na Humpolecku dokončíme pokládku asfaltového koberce mezi obcemi Horní Rápotice a Kaliště. Opravy průtahů v těchto obcích byly provedeny v minulých letech.


Na Pacovsku navážeme v obci Cetoraz na úpravu křižovatky ve středu obce, realizovanou ve spolupráci s obcí Cetoraz v roce 2019. Na silnici třetí třídy ve směru na Brožky bude v obci položen asfaltový koberec a za obcí až ke křižovatce se silnicí na Velkou Rovnou bude provedena vyrovnávka a položen dvouvrstvý emulzní nátěr. Dále bude opravena silnice třetí třídy z Těchobuze na Velký Ježov, kde navážeme pokládkou asfaltového koberce na opravu kolegů z Jižních Čech. Ještě jsme plánovali opravit v tomto roce ulici Dobešovskou v Černovicích, ale po domluvě s panem starostou a správci sítí bude akce přesunuta na příští rok, aby si správci sítí mohli včas opravit a případně vyměnit tyto sítě před pokládkou asfaltového koberce.


Jako každý rok bude provedena oprava nebo výstavba několika nových mostů. Dle informace Radovana Necida, ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude mimo již zmíněný most v Rynárci postaven také nový most v Humpolci v místní části Brunka, náhradou za starý nevyhovující most. Opraveny v rámci rozsáhlejší stavební údržby budou mosty na silnici druhé třídy mezi obcemi Zachotín a Mysletín, most v Panských Mlýnech, v Onšově a v Arneštovicích. Také bude opraven propustek před obcí Nemojov.


Pro přehled je nutné zmínit ještě stavební akce jiných investorů, které se silnic II. a III. tříd ve správě KSÚSV, p. o., bezprostředně dotýkají jednak zásahem nebo vedením objízdné trasy a uzavírkami.  Ředitelství silnic a dálnic provede v tomto roce opravu silnice I/19 v úseku mezi novým obchvatem obce Kámen a hranicemi Kraje Vysočina s vynechání průtahu Obrataně. Na silnici I/34 mezi Rozkoší a hranicemi okresu Havlíčkův Brod bude položen nový mikrokoberec za účelem prodloužení životnosti vozovky.


Přehled všech stavebních akcí v roce 2021 a to jak Kraje Vysočina tak KSÚSV a ŘSD, je uveden v přehledné mapové aplikaci na veřejně přístupných webových  stránkách KSÚSV, p.o. pod odkazem ZDE.


Vedení objízdných tras v roce 2021, navržených projektanty jednotlivých staveb s dopravním omezením, budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic a bez dopravních omezení je nelze realizovat.


Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2021 uvádíme v následujícím přehledu.

Pokládka asfaltobetonu:

akce Kraje Vysočina:      

II/128 Lukavec obchvat a II/150 Lukavec – hranice Kraje --- po dokončení cca 6 km nových a rekonstruovaných silnic

II/128 Salačova Lhota obchvat --- po dokončení cca 2 km nového tahu silnice II/128


akce KSÚSV, p. o.:

III/34771              Světlice – Budíkov                                               1,200 km

III/12934              Horní Rápotice – Kaliště                                      1,616 km                                             

III/1292     Cetoraz - kř. III/1293                                            0,400 km                             

III/12416              hr. kraje – Těchobuz                                            1,444 km

III/11252              Vlásenice/Drbohlavy – Častrov                            4,821 km

II/112                   Zajíčkov, průtah                                                    0,704 km

II/128                   křiž. I/19 – Černovice                                           6,527 km

 

Pokládka emulzního mikrokoberce:             

II/133                    Horní Cerekev - Vyskytná                                 12,013 km


Rekonstrukce a opravy mostů:

III/12934              Brunka - most ev. č. 12934-1

II/112                    Rynárec most 11-052

 

Vedení KSUSV muselo i letos s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci odložit plánovaná informační a koordinační okresní setkání se samosprávami a klíčovými zadavateli silničních staveb. Informace o stavebních aktivitách, i o těch, které jsou konkrétně s obcemi projednávány, budou v přehledné podobě za každý okres rozeslány na oficiální maily samospráv, zveřejněny na webových stránkách KSUSV a sdíleny s médii.  • zpráva KSUSV, p. o.


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.4.2021 / 15.4.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze