Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ. Kraj vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek

ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ. Kraj vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek
Cestovní ruch je bezpochyby jedním z odvětví nejvíce zasaženým negativními dopady pandemie koronaviru. Data Českého statistického úřadu dokládají pokles příjezdového cestovního ruchu až o 75 % a i navzdory silné letní sezóně v roce 2020 byl zaznamenán pokles také v rámci domácího cestovního ruchu. Už v loňském roce reagoval Kraj Vysočina podpůrným opatřením v podobě slevových voucherů na ubytování v celkové hodnotě 6,56 milionu korun, soutěží Vysočina – nejlepší dovolená, programem v rámci Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu nebo sníženým vstupným do svých muzeí a galerií. V letošním roce kraj navazuje na podporu cestovního ruchu právě vyhlášenou soutěží ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ.
 

 
 

Ze statistik vyplývá, že pandemie ovlivnila preference návštěvníků, kteří si pro trávení dovolené nejčastěji vybírali destinace a ubytovací zařízení v přímém kontaktu s přírodou. Dle vývoje epidemiologické situace bude sezóna roku 2021 opět příležitostí pro domácí cestovní ruch a s ním spojeným hledáním nových zážitků a neobjevených míst. „V tomto ohledu je třeba využít turistického potenciálu Vysočiny a jejího současného postavení v konkurenčním prostředí. Kraj Vysočina musí být schopen pružně reagovat na rostoucí poptávku návštěvníků a orientovat svoji nabídku na tvorbu nových produktů cestovního ruchu, které budou návštěvníka motivovat k vícedennímu a opakovanému pobytu v regionu,“ doplnil Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.


Pro posílení cestovního ruchu v letošním roce připravil Kraj Vysočina soutěž s názvem ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ, která je určena pro podnikatele a další subjekty působící v cestovním ruchu. Tématem soutěže je tvorba originálních, konkurenceschopných a k životnímu prostředí šetrných produktů cestovního ruchu s cílem zvýšit atraktivitu kraje vybraným cílovým segmentům návštěvníků. Soutěž má za cíl motivovat k vzájemné spolupráci jednotlivých aktérů, propojení jejich aktivit v území a společné tvorbě komplexní nabídky. Autorům vítězných soutěžních příspěvků je Kraj Vysočina připraven rozdělit 2 000 000 korun. „Peníze na podporu turismu, respektive subjektů působících v cestovním ruchu jsme našli v rozpočtové rezervě kraje. Ta by měla sloužit právě na tyto rozvojové projekty, které přinesou v regionu očekávaný efekt. Dva miliony z krajského rozpočtu tak v důsledku přinesou několikanásobně větší přidanou hodnotu, která se pozitivně projeví v přípravě a realizaci nových turistických a volnočasových lákadel,“ dodává náměstek hejtmana pro ekonomiku Miroslav Houška.


Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 5. 2021 do 11.00 prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina. Projekty je nutné podat prostřednictvím předepsaného formuláře Přihláška do soutěže, který je přílohou této zprávy.


Nové produkty cestovního ruchu budou hodnoceny dle počtu poskytovatelů služeb přímo zapojených do produktu, počtu pobytových dnů produktu, zapojení regionálních producentů a autenticity produktu významné pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Zohledněna bude také připravenost produktu z hlediska marketingu a soulad s tématy uvedenými v Marketingovém a komunikačním plánu turistické destinace Vysočina na rok 2021.


Vyhlášení a ocenění vítězných soutěžních příspěvků proběhne v průběhu měsíce července.   • Kontaktní osobou pro konzultace je Veronika Švarcová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 355, e-mail: svarcova.V2@kr-vysocina.cz 
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.4.2021 / 14.4.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze