Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2022

znak
MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 - 3 výzvy – „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.
Žadatelé zde naleznou informace a metodickou pomoc při podávání žádostí. Obsahem je i upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a odkazy k uvedené problematice na internetové stránky MV-GŘ HZS ČR.
 

 
 

Žádosti podávají obce dle níže uvedených pravidel do 23:59 hod. 13. května 2021

Bližší informace k investičním dotacím JSDH obcí v roce 2022 jsou umístěny na webových stránkách MV- GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz) Investiční dotace pro JSDH obcí.


Níže je uvedeno upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a případné odkazy k uvedené problematice z internetových stránek MV-GŘ HZS ČR:

 

MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 - 3 výzvy – „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.

Podrobné informace zde: 

JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu

JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

 

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2022 byl zahájen dne 1. dubna 2021 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin.

 

Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 13. května 2021 na Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“).

 

Kontakty na HZS Kraje Vysočina, včetně ID datových schránek jsou uvedeny níže:

Adresa:

jméno, příjmení:

telefon:

email:

HZS Kraje Vysočina:

 

 

 

Ke Skalce 32

Spojovatel

950 270 111

 -

586 04 Jihlava

Ing. Vladimír Pecka

950 270 140

vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz

ID datové schránky: ntdaa7v

Ing. Šárka Lázničková

950 270 147

sarka.laznickova@hasici-vysocina.cz


Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři, POZOR musí být podepsán statutárním zástupcem obce (stejně jako žádost přes datovou schránku).

Všechny požadované přílohy dle jednotlivých „Výzev“ přikládá žadatel pouze do webového portálu. Datovou schránkou na HZS kraje se zasílá již jen notifikovaná žádost.

 

Pro práci v portálu MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke stažení podrobný návod:

Příručka k formuláři RISPF –   výzva_JSDH_V1_2022_CAS
Příručka k formuláři RISPF –   výzva_JSDH_V2_2022_DA
Příručka k formuláři RISPF –   výzva_JSDH_V3_2022_STAVBA

 

Informace doplněné HZS Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina:

Kraj Vysočina obci, která získá uvedenou dotaci  (tedy má ji schválenou od státu) na dopravní automobil, případně na požární zbrojnici může žádat i dotaci od Kraje Vysočina ve výši 2/3 státní dotace  (př. 450 tis. Kč od státu – dotace od kraje 300 tis. Kč) – viz. schválené usnesení č. 0008/01/2016/ZK zastupitelstva Kraje Vysočina z února 2016.

Obec, která bude mít schválenou dotaci na pořízení nové CAS, může také žádat Kraj Vysočina o dotaci do výše 500 tis. Kč. Pro dotaci od kraje za Krajský úřad Kraje Vysočina je kontaktní osobou Ing. Bc. Pavel Dvořák - tel. 564 602 122, email: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz  ( Oddělení krizového řízení a bezpečnosti ).

HZS Kraje Vysočina na základě počtu získaných žádostí rozhodne (dle Zásad) jaká část finanční dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární zbrojnice. Celková alokovaná částka státní dotace pro Kraj Vysočina na tyto dva podprogramy je 30,9 mil Kč.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 8.4.2021 / 8.4.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze