Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Doporučení na ochranu a zlepšování prostupnosti kritických míst (KM) migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců

ConNat
KARTY KTRITICKCÝH MÍST migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců - losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida
 

 
 

Fragmentace krajiny je aktuálně považována za jedno z hlavních ohrožení biodiverzity a ochrany druhů. Propojení biotopů a koridory pro volně žijící živočichy přesahují státní hranice. Propojení biotopů jsme řešili v rámci mezinárodního projektu ConNat.. Projekt řeší aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. To podstatně přispěje k propojení velkých jádrových území střední Evropy (Alp, Šumavy, Českomoravské vysočiny, Karpat) a podpoří „ekosystémové služby“.

Vymezení biotopů a zejména migračních koridorů lze studovat a podklady získat na stránkách AOPK ČR https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/biotop-vybranych-zvlaste-chranenych-druhu-velkych-savcu/ 

Na naší stránce v přílohách představujeme KARTY kritických míst (KM) migračních koridorů pro velké savce na území Kraje Vysočina. Karta přináší základní údaje o kritickém místě, vymezení kritického místa, základní popis kritického místa, označení bariér, význam pro migraci a zejména pak návrh možných opatření pro zvýšení průchodnosti místem pro velké savce popř. dalších opatření (ke snížení mortality ap.).

Dotazy ke kartám, případně náměty jak zlepšit navržená opatření, je možno zasílat na Morava.J@kr-vysocina.cz, za dotazy a náměty děkujeme.

 

PartneřiInterReg
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 8.4.2021 / 8.4.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze