Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad eviduje za rok 2020 pět peticí a 173 stížností

Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo v loňském roce doručeno 5 peticí a 173 stížností, což je o 17 stížností méně než v roce 2019 a i počet peticí se ve srovnání s předloňským rokem snížil o 3. Jedna petice byla adresována přímo hejtmanovi kraje, další dvě řediteli krajského úřadu a poslední dvě petice směřovaly na odbor dopravy a silničního hospodářství.
 

 
 

Jedna petice požadovala obnovení běžné obsluhy železniční zastávky Nížkov a pisatelům byl v zákonné lhůtě zaslán vysvětlující dopis hejtmana. Další petice požadovala převedení zámeckého parku v Těchobuzi do majetku obce Těchobuz. V jedné petici  byl vyjádřen nesouhlas s umístěním nové transformovny 400/110 kV v lokalitě Věžná (varianta A), včetně napojovacích nadzemních vedení 110 kV a 400 kV. Dvě petice se týkaly oblasti dopravy a silničního hospodářství. V jedné z nich byl vyjádřen nesouhlas s posunem času jízdního řádu sp. 4 linky 600370 Chotěboř-Křemenice-Horní Bradlo. V poslední petici pisatelé požadovali užitečnou veřejnou dopravu na trase Pelhřimov-Počátky-Žirovnice-Jindřichův Hradec a zpět. Všechny tyto petice byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a pisatelé byli o vyřízení informováni vždy do 30 dnů ode dne doručení petice.

 

Ve srovnání s rokem 2019 bylo vloni na krajský úřad doručeno o 17 stížností méně, celkem tedy 173, a to na výkon přenesené i samostatné působnosti.

 

Méně bylo stížností na stav dopravních komunikací, naopak se o 8 zvýšil počet stížností v oblasti dopravní obslužnosti na celkově 35 podání. Z nich bylo pouze 8 důvodných. Dále se zvýšil počet stížností na pracovněprávní vztahy u příspěvkových organizací kraje z 2 na 6, avšak ani jedna stížnost nebyla shledána jako důvodná. Podle krajské statistiky se rovněž mírně zvýšil počet stížností na zařízení sociální péče, naopak se výrazně snížil počet stížností na postup zaměstnanců obcí při vyřizování záležitostí občanů. „Oproti roku 2019 se stížnosti dotkly i oblasti územního plánování, stanice technické kontroly nebo lesního hospodářství a kultury a památkové péče. Naopak v oblasti veřejných zakázek neeviduje krajský úřad za loňský rok ani jednu stížnost. Podotýkám, že tato čísla se týkají výkonu samostatné působnosti orgánů kraje, tj. stížností vyřizovaných podle pravidel rady kraje,“ upřesnila Vlasta Smolíková, vedoucí krajského oddělení vnitřní kontroly.

 

Podle pravidel rady kraje bylo zaevidováno celkem 116 stížností, z toho 78 stížností bylo přímo šetřeno a vyřízeno orgány kraje, z nich pouze 12 stížností bylo důvodných nebo částečně důvodných. Dalších 21 případů bylo postoupeno k vyřízení jinému subjektu z důvodu nepříslušnosti k šetření a 4 stížnosti byly zaslány orgánům kraje pouze na vědomí. „V roce 2019 bylo na krajský úřad doručeno 18 anonymních oznámení, v loňském roce to bylo 19. Z toho jedno oznámení bylo prověřováno a bylo shledáno jako stížnost důvodná,“ doplnila Vlasta Smolíková. V roce 2020 byly doručeny 3 stížnosti upozorňujících na možné korupční jednání. Žádná z těchto stížností neupozorňovala na možné korupční jednání zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, z důvodu nepříslušnosti byly všechny postoupeny k šetření Policii ČR.

 

Celkem 40 stížností spadalo do kategorie stížností dle správního řádu a 13 stížností bylo zařazeno podle zákona o zdravotních službách. Dále byly orgánům kraje podány 4 stížnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím.


 

  • Vlasta Smolíková, oddělení vnitřní kontroly
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2021 / 16.3.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze