Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo

Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo
Loňské počasí vlastníkům lesa přálo. Dostatek vláhy téměř po celý rok a průměrné teploty se staly pozitivním impulsem. Vhodné podmínky přinesly majitelům lesů radost z minimálních ztrát při zalesňování a přispěly k udržení vysokého tempa zpracovávání kůrovcové kalamity. „Přesto, že je lesnický provoz z dlouholetého boje s kůrovcem unavený, využívá možnosti, kterou dala příroda v podobě příznivého počasí loňského roku. Zpracovává se hmota, ve které kůrovec přezimoval pod kůrou. Termín jeho jarního přerojení nyní závisí na průběhu počasí. V předchozích dvou letech to bylo na značné části Kraje Vysočina už v průběhu dubna, proto by bylo třeba hmotu s kůrovcem do té doby zpracovat,“ uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Zvlášť důležité je soustředit se komplexně na ta území, kde je kůrovec tzv. pod kontrolou. A to jak ze strany vlastníků lesa, tak i ze strany státní správy lesů, jejíž kompetencí je mimo jiné ukládání sankcí. Jde o to vytvořit podmínky, aby zelená část kraje, kde není kůrovcový základ vysoký, zůstala zelenou i nadále. To však bude záviset na mnoha faktorech. „Chci popřát vlastníkům lesa a nejen jim, aby letošní rok proběhl v příznivých klimatických charakteristikách. Aby vládou přijímaná proticovidová opatření rychle pominula a podařilo se mít dostatek pracovních sil v lesnictví. Aby se i nadále příznivě vyvíjela cena dřeva, jeho odbyt a aby, což je hodně aktuální v následujících řekněme dvou měsících, byly příznivé podmínky na vyzvedávání sazenic a navazující zalesňování,“ dodal náměstek Lukáš Vlček.

 

Kůrovcová kalamita na Vysočině ani v roce 2021 nekončí. K termínům, se kterými pracuje legislativa, je možné připomenout vyhlášku z oblasti ochrany lesa, která stanoví, že veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj hmyzích škůdců vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do  30. června běžného roku.    

Lesy na Vysočině byly před počátkem kalamity tvořeny ze 72 % smrkem, dále z 11 % borovicí, 4 % buku a mimo jiné 3 % modřínu či dubu. Vlastníci lesů dlouhodobě, ještě před počátkem kalamity, zalesňovali z přibližně 35 % jinými dřevinami, než je smrk.

 

les

  

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2021 / 16.3.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies