Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poplatek za znečišťování ovzduší

 

 
 

Od 1. ledna 2021 vešla v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen "DŘ"), kterou byly mj. novelizovány § 71 a 72 DŘ vztahující se i k formě a způsobu podání poplatkového přiznání za znečišťování ovzduší podle § 15 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. V této souvislosti připomínáme, že poplatková přiznání a hlášení souhrnné provozní evidence podávají provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Součástí tohoto oznámení je i vzor formuláře poplatkového hlášení, standard poplatkového přiznání a komentář k datovému souboru. Další podrobnosti je možné nalézt na internetovém portálu provozovatele systému ISPOP: CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html

 
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 3.3.2021 / 3.3.2021
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Ke stažení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze