Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje modernizaci svých expozic

Jihlavské muzeum Vysočiny, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina, plánuje podat do konce letošního roku žádost o evropskou dotaci na modernizaci vlastních expozic na Masarykově náměstí v Jihlavě. Kromě reinstalace nejstarších expozic, by mělo v čísle popisném 57/58 postupně dojít obnově a modernizaci všech expozic i stávajícího výstavního prostoru. Projektová žádost počítá také s rozsáhlými stavebními úpravami včetně obnovy fasády. Předpokládané náklady projektu jsou 33 milionů korun, 85 % by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 10 % nákladů uhradí muzeum a 5 % půjde ze státního rozpočtu.
 

 
 

Díky realizaci plánovaného projektu změní muzeum v následujících letech výrazně svoji vnější i vnitřní podobu. Plánují se stavební úpravy, a to jak drobné zásahy v interiéru – oprava elektroinstalace, topení nebo úpravy povrchů – ale obnovou projde také fasáda obou budov včetně obnovy oken a dveří. Nejrozsáhlejší změny se však dotknou muzejních expozic. Cílem je nabídnout v budoucnu návštěvníkům moderní prostory s interaktivními prvky, které umožní zažít prezentované exponáty všemi smysly. K tomu by měly sloužit i nové pomůcky zaměřené na vzdělávací aktivity. V projektu je důležitý také důraz na ochranu a zabezpečení sbírkových předmětů, kdy se plánuje nakoupení laboratorního vybavení pro potřeby konzervátorů-restaurátorů a také zajištění vysoké ochrany při prezentaci těchto sbírkových předmětů. Realizační práce na projektu by v Muzeu Vysočiny Jihlava měly začít už v průběhu příštího roku. Krajská rada doporučila zastupitelstvu schválit pro muzeum předfinancování projektu ve výši 33 milionů korun s krytím vlastního podílu v maximální výši 3,3 milionu korun. V současné době byly zahájeny přípravné práce na projektu.

 

Projekt bude předložen do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. 


  • Pavel Buňat, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 2.3.2021 / 2.3.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze