Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Kam s ním? Předcházejme odpadům a třiďme správně!

Kam s ním? Předcházejme odpadům a třiďme správně!
Rada Kraje Vysočina rozhodla o pokračování spolupráce s kolektivními systémy z oblasti zpětného odběru elektrospotřebičů, baterií i zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Spolupráce je zaměřena na vzdělávací a osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost a na vybavení sběrných míst nádobami. Za období 2004–2020 bylo v rámci spolupráce investováno v Kraji Vysočina do předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných odpadů přes 100 milionů korun.
 

 
 

„V letošním roce připravujeme pro starosty obcí vzdělávací semináře a e-brožuru příkladů dobré praxe z oblasti předcházení vzniku odpadů i využívání výrobků s obsahem recyklovaných materiálů. Během března mohou obce podat žádost o poskytnutí dotace do programu Fondu Vysočiny Odpady 2021 na zlepšení odpadového hospodářství do výše 100 tisíc korun. Prostřednictvím knihoven, se zapojením obecních a městských úřadů, proběhne netradiční akce nazvaná Odlož mobil v knihovně. Širokou veřejnost v červnu pozveme na envi aktivity v rámci Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově a prvňáčci dostanou v první školní den environmentálně šetrné školní pomůcky,“ prozradil některé z plánovaných aktivit náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

 

Z dat společnosti EKO-KOM, a.s., vyplývá, že v roce 2019 vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, nápojových kartonů, čirého a barevného skla, což je o 4,7 kilogramu více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina má mezi ostatními kraji nejhustší sběrnou síť. Podobně zaujímá Vysočina přední příčky v hodnocení krajů ve sběru elektrospotřebičů a baterií. Dlouhodobé statistiky to dokazují také a díky ukázněným občanům, zodpovědné práci obcí a měst, ale také svozových firem patří náš kraj dlouhodobě mezi nejlepší v Česku.

 

 

Kraj Vysočina děkuje všem obcím a jejím občanům, že třídí svůj odpad zodpovědně!

 

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.2.2021 / 18.2.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze