Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

O čem se vedou celý víkend jednání hejtmanů s vládou?

Vypadá to, že jsme se jako hejtmani ocitli v pozici odpovědných osob za to, zda bude či nebude v České republice i nadále platit nouzový stav. Důvodem je, že vláda nenašla většinovou podporu poslanců, kteří se způsobem, jak bylo do této chvíle s nouzovým stavem nakládáno, nebyli dlouhodobě spokojeni. Hejtmani přitom mají právo o vyhlášení nouzového stavu požádat, pokud to pro řízení krajů považují za nezbytné. Rozhodně však nejsou těmi, kteří mají řídit pandemii v naší zemi. Je to obdobné, jako požadovat po zdravotnickém záchranáři, aby operoval zraněného, protože jinak může zemřít.
 

 
 

Nouzový stav je právní rámec, který umožňuje řešit krizové situace. Neznamená ale automaticky, že je zákaz nočního vycházení, že jsou zavřené školy, zavřené vleky, venkovní sportoviště, služby a obchody. Nouzový stav vyhlašuje vláda, která je odpovědná za opatření, která v rámci tohoto stavu nařizuje. Jako hejtmani se vesměs shodujeme, že pro boj s neustupující pandemií v krajích je nouzový stav zatím potřebný. Dává mimochodem krajům mnohem vyšší právní jistotu (na rozdíl od stavu nebezpečí), že budeme moci bez problémů dál naplňovat a financovat protiepidemická opatření, koordinovat složky záchranného systému, testovat a samozřejmě také očkovat proti nemoci Covid-19.

Jako hejtmani se své odpovědnosti v žádném případě nezříkáme. Naopak, ujali jsme se vyjednávání s vládou o budoucích podmínkách, za kterých by mohl být nouzový stav na dobu nezbytně nutnou s ohledem na nelepšící se epidemickou situaci opět vyhlášen. Přišli jsme s jasným podnětem k revizi všech nařízení, vyhodnocení nakolik jsou jednotlivá omezení efektivní, jak by šla upravit, či změnit. Předali jsme vládě informace z regionů, zpětnou vazbu o potřebách obyvatel krajů, zprávu o atmosféře ve společnosti. Považujeme za nezbytné, aby se vláda vrátila k jednání s poslanci na půdu poslanecké sněmovny, aby byl co nejdříve projednán pandemický zákon, aby se začal naplňovat plán bezpečného návratu dětí do škol.

O tom celý víkend jako hejtmani jednáme s premiérem a členy vlády ČR.

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.2.2021 / 14.2.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze