Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

OP PIK - vyhlášena II. výzva programu Poradenství - příjem žádostí 1. 3. - 30. 6. 2021

aaa
MPO vyhlásilo II. výzvu programu Poradenství, která podpoří malé a střední podniky při nákupu expertních poradenských služeb zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání nebo nově na zpracování hodnocení vodního hospodářství.
 

 
 

MPO plní akční plán na podporu oběhového hospodářství Zelené dohody pro Evropu a svými programy svými programy pro efektivní nakládání s vodou v průmyslu (tzv. vodní audit) doplňuje škálu opatření přijímaných na národní úrovni. 

Výzva programu Poradenství OPPIK umožní nově také nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO (vodní audit). Výstupem projektu bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených návrhů opatření dle vodního auditu. MPO tak podpoří nové technologie a procesy umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika, dále instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu.

Pro zpracování vodního auditu je připraven tzv. Katalog technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností, ve kterých se odráží suché počasí s klíčovými ukazateli charakterizace spotřeby vody a kvalitativních ukazatelů pro vzájemné porovnání. Vyhledávání potřebné technologie je zajištěno online formulářem na http://recyklace-voda.vscht.cz/.


Druhou podporovanou aktivitou II. výzvy programu Poradenství je nákup poradenských služeb zacílených na získání nových certifikátů

potřebných pro podnikání a průmysl. 

Celková alokace programu je 130 mil. Kč. Výše podpory je v rozmezí 50 tis. Kč až 1 mil. Kč, míra podpory je 50 %.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku, výzvě programu Poradenství OPPIK nebo u zástupců jednotlivých regionálních kanceláří Agentury API.


Zdroj: www.mpo.cz


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 10.2.2021 / 10.2.2021 | Zveřejnit od-do: 10.2.2021-17.7.2021
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze