Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2021

Dne 26. 1. 2021 byla zveřejněna Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2021 vyhlášená v souladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18, která obsahuje popis předmětu podpory a způsobilých výdajů. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti IT.
 

 
 

Žadatelé mohou podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku do 5. 3. 2021. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000,- Kč. Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2020 menšími než 100 mil. Kč 200 000 Kč. U ostatních organizací pak 400 000 Kč. Minimální podíl příjemce podpory tvoří 25% celkových nákladů projektu.

 

Veškeré informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách:
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/ZZ02766?kat=8&s=vse

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 27.1.2021 / 27.1.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze