Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina

Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina
„Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s krajskými příspěvkovými organizacemi zajišťuje opatření k péči o nádherné a vzácné stromy v parcích ve svém vlastnictví. Jedná se převážně o letité stromy v zámeckých parcích s památkovou ochranou užívaných krajskými příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb, školství, zdravotnictví nebo kultury. V době vegetačního klidu, zejména od ledna do března, proto specialisté odboru kontrolují na místě stabilizační systémy, hlavně bezpečnostní vazby, na téměř 250 stromech v deseti parcích ošetřených v letech 2013 až 2015 v rámci projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, které jsou nyní ve fázi udržitelnosti projektu,“ informuje náměstek hejtmana Lukáš Vlček, pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Kraj Vysočina ukončil do roku 2017 revitalizaci 11 parků s realizačními náklady 16,2 milionu korun, od roku 2018 probíhá revitalizace dalších čtyř parků s předpokládanými realizačními náklady ve výši 3,1 milionu korun a tři parky jsou v přípravě s předpokladem zahájení realizace v roce 2021 a náklady přibližně 1,1 milionu korun.


Po skončení realizace projektů řada stromů se stabilizačními systémy (s instalovanými bezpečnostními vazbami) vyžaduje nadále nezbytné ošetření pro zajištění funkční životnosti stromů (zajištění stability a perspektivy řešených stromů) a tím pro zajištění udržitelnosti projektů a zároveň pro zajištění provozní bezpečnosti. U mnoha stromů musí následovat stromolezecká revize stabilizačních systémů spojená s dopnutím lan statických či naopak s povolením lan dynamických vazeb, odstraněním řezem větví stromů, které jsou v kontaktu nebo v blízkosti lan stabilizačních systémů. U desítek stromů bude zapotřebí přistoupit též k reinstalaci vazeb, protože od doby původní instalace došlo například povětrnostními vlivy k poškození vazeb nebo zejména vlivem dalšího růstu stromů k rozedření provazců a popřípadě již vazby vlivem růstu stromů nevyhovují, protože jsou napjaté, záplet svírá tupý úhel s těsným obejmutím větví apod., a není možné je bez reinstalace povolit. Odbor životního prostředí a zemědělství začal k revizím a reinstalacím stabilizačních systémů na stromech připravovat zadání potřebných odborných arboristických prací (arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách), které musí být zajištěny stromolezeckou technikou.


„Kraj Vysočina monitoruje změny za uplynulý rok. Změny v projektech jsou vyvolány vnějšími vlivy, konkrétně se jedná například o úhyny v rámci projektů ošetřených dřevin, a to zejména smrků – napadením a zničením lýkožroutem smrkovým nebo zvěří, vývraty nebo ohrožení vývratem listnatých stromů napadením dřevomorem kořenovým, vývraty či zlomy stromů následkem vichřic, mokrého sněhu apod. K eliminaci těchto změn projektů jsou případně řešena náhradní ošetření dřevin, v průběhu roku 2021 proto budou vyhledány, projednány a následně odbornými arboristy ošetřeny dřeviny k dalšímu ošetření,“ doplňuje závěrem náměstek hejtmana Lukáš Vlček.

 

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2021 / 22.1.2021

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze