Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Znáte ve svém okolí někoho, kdo se potýká s poruchou autistického spektra? Chcete mu pomoci a nevíte jak? Kraj Vysočina se touto oblastí zabývá dlouhodobě, a proto zpracoval projekt s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Hlavním výstupem projektu bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb v rámci mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám.
 

 
 

Problematika osob s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) je celorepublikový problém. Počty osob s PAS stoupají a jejich potřeby nejsou dostatečně řešeny. V současné době je obtížné určit přesný počet dětí a dospělých osob s PAS, chybí ucelené informace o potřebách těchto osob, schází volné kapacity ve specializovaných zařízeních a objevují se další oblasti, které bude výše uvedený projekt řešit. Jedná se především o nastavení funkčního systému péče o osoby s PAS, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám.


Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé, zaměstnanci veřejné správy a tři příspěvkové organizace Kraje Vysočina poskytující sociální služby: Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina Pelhřimov.


Projekt je rozdělen do osmi klíčových aktivit, které se zabývají mapováním počtu osob s PAS a zjišťováním jejich potřeb. Bude vytvořen odborný tým pracovníků pečujících o osoby s PAS i o pečující osoby, pro které vznikne ucelený vzdělávací kurz. Projektový tým bude získávat zkušenosti na několika tuzemských stážích a jedné zahraniční, aby sdílel příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu bude tvorba dokumentů a informačních materiálů pro odbornou i laickou veřejnost. Současně bude vyvíjen speciální software jako pomocný a podpůrný prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání pro osoby s PAS.


Projekt byl zahájen v loňském roce a v červnu 2022 by měl být ukončen vytvořením uceleného přehledu o situaci osob s PAS, díky čemuž bude zahájena adekvátní péče o tyto osoby a jejich pečovatele podle jejich individuálních potřeb. Na cestě za tímto cílem se v roce 2020 i v letošním roce objevuje výrazná covidová překážka, ale všichni účastníci projektu pevně věří, že se veškerá práce, které nadále pokračují, podaří dotáhnout do úspěšného konce.

 

Projekt Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992.
ESF


  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.1.2021 / 14.1.2021

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze