Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina představil dotační programy pro rok 2021

Kraj Vysočina představil dotační programy pro rok 2021
Ve středu 6. ledna se uskutečnil další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky. Konference se zaměřila na ucelené představení dotačních programů, které Kraj Vysočina bude v letošním roce vyhlašovat pod hlavičkou Fondu Vysočiny, a nabídla zájemcům o dotaci možnost konzultací jejich rozvojových záměrů.
 

 
 

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb regionu. Do podoby dotačních programů kraje i výše alokace Fondu Vysočiny na rok 2021 výrazně zasáhne propad veřejných financí v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. „Zatímco v roce 2020 vyčlenil Kraj Vysočina více než 290 milionů korun pro 41 grantových programů, krajský rozpočet na rok 2021 v současné chvíli počítá s 27 programy v celkovém objemu nejvýše 200 milionů korun,“ přiblížila náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.


Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021 souhrnně představila všechny dotační programy, které zastupitelstvo kraje předpokládá na letošní rok vyhlásit. Mezi programy se opět po několika letech vracejí Inovační vouchery na podporu inovací produktů, služeb nebo procesů ve firmách ve zpracovatelském průmyslu a vybraných oborech informačních technologií. Z nabídky dotačních programů naopak pro rok 2021 vypadávají například Venkovské prodejny, místní Agenda 21 a Zdraví 2030 nebo Naše škola a došlo k redukci programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit či kultury nebo ekologické výchovy.


V rámci programu konference zazněly rovněž praktické informace týkající se předkládání žádostí o podporu a závěrečného vyúčtování projektů, a dále příklady nejčastějších pochybení, jichž se žadatelé a příjemci dopouštějí, včetně doporučení, jak se chyb vyvarovat. V závěrečné části konference měli zájemci o dotaci možnost klást dotazy a konzultovat své záměry s garanty jednotlivých programů.


Grantové programy Fondu Vysočiny dlouhodobě představují významnou systémovou rozvojovou pomoc nejen obcím, ale i mnoha dalším subjektům v regionu. „Velmi mne těší setrvalý zájem žadatelů o krajské dotační programy a především úsilí, s jakým naši partneři i v této nelehké době připravují a realizují rozvojové projekty v řadě různých oblastí,“ shrnula průběh konference Hana Hajnová. „Budu se proto intenzivně zasazovat o to, aby Fond Vysočiny i do budoucna přispíval k řešení potřeb území a spolufinancoval projekty v maximální možné míře, jakou dovolí ekonomická situace a vývoj daňových příjmů kraje,“ zdůraznila Hana Hajnová.


Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021 se zúčastnila více než stovka zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů, místních akčních skupin a neziskových organizací působících na Vysočině.


www.fondvysociny.cz/dotace 


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.1.2021 / 6.1.2021

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze