Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Od 4. do 10. ledna budou opět aktivovány určené školy

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes podepsal rozhodnutí o určení škol k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových profesí v období od 4. do 10. ledna 2021. Určená školská zařízení zajistí péči o děti zaměstnankyň a zaměstnanců vyjmenovaných krizových. Vzhledem k prozatím omezené délce platnosti vládního usnesení jsou nyní přednostně k dispozici školy v patnácti sídlech obcí s rozšířenou působností. Systém přihlašování zůstává stejný jako v předchozích dvou vlnách: rodiče vyplní přihlášku, zaměstnavatel potvrdí a po obdržení přihlášky škola kontaktuje rodiče a dojednává podrobnosti nástupu.
 

 
 

Vedení Kraje Vysočina i touto cestou děkuje starostům i primátorce Jihlavy, především pak pracovníkům určených škol za trpělivou, profesionální spolupráci a za rychlou reakci, díky níž bylo možné v rekordním čase zajistit vládou nařízenou službu. Zájem rodičů svěřit své dítě do péče pověřených škol svědčí o tom, že rodiny mají v tuto nenahraditelnou službu velkou důvěru.

 

Nezbytná péče o děti ve věku 3 až 10 let je poskytována zákonným zástupcům, kteří jsou:

-        Zaměstnanci bezpečnostních sborů

-        Zaměstnanci obecní policie

-        Zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

-        Zaměstnanci v sociálních službách podle určeného zákona

-        Sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech dle příslušného zákona

-        Zaměstnanci úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

-        Zaměstnanci Finanční správy ČR

-        Příslušníci ozbrojených sil

-        Zaměstnanci MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

-        Pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

-        Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy

-        Zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

-        Zaměstnanci zařízení školního stravování

-        Zaměstnanci České pošty

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

 Kontaktní osoby:           

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.12.2020 / 28.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies