Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdraví 2030

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém posledním zasedání v roce 2020 Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina, který definuje základní oblasti pro zlepšení zdraví obyvatel Vysočiny. „Tento koncepční dokument definuje priority, kterým se kraj v oblasti zdraví a předcházení nemocí bude v nejbližší době věnovat a jsou důležité pro zachování kvality života obyvatel Vysočiny,“ komentuje schválení dokumentu Martin Hyský, zastupitel Kraje Vysočina pro oblast místní Agendy 21 a Zdravého kraje.
 

 
 

„V minulosti jsme se například zabývali podporou pohybových aktivit všech věkových skupin a prevencí obezity. V současné době budeme rozvíjet osm prioritních oblastí, které reagují na aktuální situaci v oblasti zdraví. Vedle prevence infekčních, ale i neinfekčních onemocnění se jedná zejména o oblast prevence poranění a úrazů, vytváření podmínek pro zdravý životní styl, zdravého stárnutí, ale i podmínky pro zdravý start do života pro děti a mládež,“ dodává Martin Hyský.


Výchozími podklady pro zpracování tohoto programu byla Zpráva o zdravotním stavu obyvatelstva Kraje Vysočina 2019 zpracovaná Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2016 zpracovaná občanským sdružením Zdravá Vysočina a Strategický rámec Zdraví 2030, který byl schválen vládou České republiky 13. července 2020.


Dalšími cíli strategie je kromě prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví také nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace a mobilizace partnerů pro zdraví a to jak uvnitř, tak také vně našeho kraje.


Konkrétní realizace jednotlivých aktivit bude sledována a vyhodnocována odborným týmem zpracovatelů na základě stanovených indikátorů za každý rok. Vedle kraje se do realizace aktivit zapojuje řada partnerů, jako jsou například Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice, ale i jednotlivé školy zařazené do národního programu Škol podporujících zdraví a obce a neziskové organizace realizující místní Agendu 21 na Vysočině. Dalším z partnerů, který se také podílel na zpracování programu, je Národní síť Zdravých měst ČR, které je kraj členem už od roku 2004.  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2020 / 22.12.2020 | Zveřejnit od: 23.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies